Strona główna W górę

Rok 2018/19

Terminy egzaminów poprawkowych
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Pożegnanie absolwentów 2019
Długo oczekiwany nowy ciągnik rolniczy dla naszej szkoły
VI edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 - informacja
Niech się święci 3 Maja
Zakończenie Roku Szkolnego klasy maturalnej
Komunikat nr10
Komunikat nr9
Komunikat nr8
Komunikat nr7
Komunikat nr6
Komunikat nr5
Komunikat nr4
Komunikat nr3
Komunikat nr2
Komunikat nr1
„Noc Gotowania i Strachów”
„Drzwi otwarte”
Szkolne Rekolekcje Wielkopostne z „BAŃKAMI”
Kampania - „Drugie życie”
Dzień Sportu - pierwszy dzień wiosny
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Projekt kulinarny CULINARY EXCELLENCE
Noc Gotowania i Duchów 2019
Oświadczenia woli dla parafian Objezierza
Finał XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
XXV Konkurs Wiedzy Religijnej
Konkurs „Kocham Cię Polsko”
Dzień Współpracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Studniówka w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - pomaganie jest dziecinnie proste
Jubileusz 55-lecia Szkoły i Dzień Patrona
Konkurs na „Piernikową chatkę”
XXII Konkursu „Mickiewiczowi Potomni”
Wycieczka do Wrocławia
Konkurs „Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”
Wieczornica Patriotyczna
XV Konkurs Gastronomiczny
Połowinki 2018
100 – lecie odzyskania niepodległości
Dzień regionów i kuchni polskiej
Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Adama Malińskiego nauczyciela języka niemieckiego
Pamięć o tych, którzy odeszli
Inauguracja XI edycji kampanii „Drugie Życie”
XVIII Konkursie Potraw Regionalnych w Poroninie
Świat przez okular mikroskopu
Podsumowanie projektu „Poznajemy się przez taniec”
Jesienne biegi przełajowe
Ślubowanie klasy o Profilu Policyjnym
Apel pamięci
Dzień Edukacji Narodowej
„Drugie życie” kampania promująca transplantację
Dzień książki
Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Sprzątanie Świata 2018
XXXVII Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem
II Młodzieżowe Forum – „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”
Konkurs dla uczniów klasy III gimnazjum
Warsztaty polsko – gruzińskie
Pozdrowienia z Gruzji
NARODOWE CZYTANIE 2018
Inauguracja roku szkolnego 2018/19
Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19
Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Terminy egzaminów poprawkowych 2019( POWRÓT )

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

16 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Niby zwyczajne zakończenie, ale tak naprawdę wyjątkowe, co podkreślił w swym wystąpieniu Pan Dyrektor Roman Ostrowski.
Kolejny etap edukacji ukończyli ostatni gimnazjaliści.
Po raz pierwszy w uroczystości brali udział uczniowie klasy mundurowej, którzy, nie zważając na panujący upał, dzielnie pełnili wartę.
Wreszcie wyjątkowe, bo pożegnaliśmy Księdza Proboszcza Zbigniewa Szlachetkę, oddelegowanego do innej parafii. Dziękując za 7-letnią współpracę, Pan Dyrektor wyraził nadzieję, że więzi Księdza z Objezierzem okażą się trwałe i zaowocują wieloma spotkaniami z naszą społecznością.
Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od Pana Wiceburmistrza Piotra Woszczyka. Wyraził zadowolenie z faktu, że nadal organem prowadzącym dla jego ulubionej szkoły, czyli naszej, jest Gmina Oborniki.
Wśród nagrodzonych za wyniki w nauce, frekwencję i zaangażowanie społeczne znalazła się, uhonorowana statuetką Primus Inter Pares, absolwentka Gimnazjum, Maja Tran.
Tytuł najlepszego Kadeta Klasy Mundurowej uzyskała Nadia Janecka.
Uroczystą akademię i pamiątkowe upominki dla absolwentów Gimnazjum przygotowała klasa I TŻ pod kierunkiem wychowawczyni Pani Anity Białas.

W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W OBJEZIERZU ŻYCZĘ WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU.

Elżbieta Dembińska

Galeria zdjęć z zakończenia roku szkolnego 2018/2019


( POWRÓT )

Pożegnanie absolwentów 2019

18 czerwca zakończyli kolejny etap edukacji uczniowie klasy III Szkoły Zasadniczej. Były podziękowania, nagrody, wiele wzruszeń, widocznych w oczach absolwentów i rodziców. Okolicznościową akademię i pamiątkowe upominki przygotowała klasa II Szkoły Branżowej I Stopnia pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Ewertowskiej.

W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W OBJEZIERZU ŻYCZĘ WSZYSTKIM ABSOLWENTOM POWODZENIA W DALSZEJ EDUKACJI ORAZ PRACY ZAWODOWEJ.

Elżbieta Dembińska


Galeria zdjęć z pożegnania absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej


( POWRÓT )

Długo oczekiwany nowy ciągnik rolniczy dla naszej szkoły

( POWRÓT )

VI edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Poznaniu

Uczniowie kl. II TR Beata Tecław i Waldemar Wilhelm zajęli II miejsce w tegorocznej edycji OITiW w grupie „R” – pomysł techniczny, za pracę konkursową pt. „Przystawka przeciwpyłowa do rozsiewaczy nawozów mineralnych”.
Przystawka chroni rolnika przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami w trakcie napełniania zbiornika nawozem mineralnym. Próba wykonanego modelu wykazała się dużą skutecznością. Sąd konkursowy wytypował opracowanie modelu przystawki na eliminacje krajowe.
Beata i Waldemar wbudowali przystawkę przeciwpyłową do szkolnego rozsiewacza typu RNZ o symbolu N012.

Jan Napierała

( POWRÓT )

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 - informacja

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Niech się święci 3 Maja

3 maja w godzinach przedpołudniowych poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, w towarzystwie Pana Dyrektora Romana Ostrowskiego oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego, uczestniczył w gminnych obchodach majowego święta. Złożyli symboliczną różę pod pomnikiem w Parku Niepodległości a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele Farnym w Obornikach. Uroczystość zakończył przemarsz pod pomnik Świętego Jana Pawła II – Patrona Obornik.

W imieniu całej Społeczności dziękuję Młodzieży za patriotyczną postawę i godne reprezentowanie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Elżbieta Dembińska


( POWRÓT )

Zakończenie Roku Szkolnego klasy maturalnej

26 kwietnia 2019r. odbyła się uroczystość pożegnania uczniów kończących naukę w klasie IV Technikum. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni gości, nauczyciele oraz rodzice.

Dyrektor szkoły p. Roman Ostrowski wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Frąckowiak wręczyli świadectwa oraz nagrody dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

Po części oficjalnej program artystyczny zaprezentowała klasa III Technikum, która wraz z wychowawczynią p. Eweliną Furman czuwała nad przebiegiem całej uroczystości.

Aby tradycji stało się zadość w przyszkolnym parku absolwenci wkopali pamiątkowe drzewko.
Przy pysznej kawie i torcie uczniowie wspominali wspólnie spędzone cztery lata w murach naszej szkoły.

Ewelina Furman


Galeria zdjęć z zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów


( POWRÓT )

Komunikat nr10

W poniedziałek 29 kwietnia przywrócone zostają w całości zajęcia dydaktyczne dla wszystkich oddziałów zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W dniach 29 i 30 kwietnia czynny będzie również internat.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 1,2,3,6,7,8 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat nr9

Plan lekcji na piątek 26 kwietnia 2019r.

Klasa I TH/TR
1. Język angielski – AF
2. Język angielski – AF
3. Język polski – DE
4. Język polski – DE


Klasa I TŻ
1. Język polski – DE
2. Język polski – DE
3. Język angielski – AF
4. Język angielski – AF
5. Historia – JP
6. Historia – JP


Klasa II TEC
1. Historia – JP
2. Historia – JP
3. Matematyka – FI
4. Matematyka - FI
5. Język polski – DE
6. POK – FW (klasa TŻ)
7. POK – FW (klasa TŻ)


Klasa III TEC
1. Matematyka – FI
2. Matematyka – FI
3. Historia – JP
4. Historia – JP
5. POK – FW (grupa TH)


Klasa I ME
Zajęcia praktyczne – CZ (5h)

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat nr8

Plan lekcji na czwartek 25 kwietnia 2019r.

Kl. I TH/TR
1. Historia
2. J. polski
3. Historia
4. matematyka
5. WOS

Kl. I TŻ
1. J. niemiecki
2. Historia
3. Geografia
4. J. angielski
5. J. polski
6. Matematyka
7. WOS

Kl. II TŻ /TR
1. J. angielski
2. J. angielski
3. J. polski
4. J. niemiecki
5. Matematyka
6. Prod.rośl.( tr)
7. Prod.rośl. (tr)

Kl. III TH/TŻ/ TR
1. Geografia/ POK/ Prod.rośl.
2. Geografia/POK/ Prod.rośl.
3. J.niemiecki
4. J. polski
5. J. angielski
6. POR (tr)
7. POR (tr)

Kl. II BS (kucharze)
1. Zajęcia praktyczne
2. Zajęcia praktyczne
3. Zajęcia praktyczne
4. Zajęcia praktyczne
5. Pdwg
6. Bhp

Kl.III BS ( kucharze)
1. Pracownia gastronomiczna
2. Pracownia gastronomiczna
3. Pracownia gastronomiczna
4. Pracownia gastronomiczna

Kl. III BS ( mechanicy)
1. Zajęcia praktyczne
2. Zajęcia praktyczne
3. Zajęcia praktyczne
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat nr7
Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat nr6

W środę odbędą się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klasy II technikum (szczególnie dla uczniów Technikum Rolniczego, którzy odbywają w tym roku praktykę zawodową w miesiącu czerwcu)

Planowane są następujące zajęcia:

11.00 – 11.45 – język niemiecki
11.50 – 13.30 – matematyka

Od czwartku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego rozpoczyna się świąteczna przerwa w nauce która potrwa do wtorku 23 kwietnia włącznie.

Wszystkim Uczniom naszej szkoły i ich Rodzicom,
życzę ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat nr5

W poniedziałek 15 kwietnia odbędą się zajęcia dydaktyczne w dwóch oddziałach:

Kl. IV technikum
8.10 – 10.40 język polski
11.00 – 12.30 matematyka

Kl. III technikum
11.00 – 13.30 język polski

We wtorek 16 kwietnia w godzinach od 8.10 – 14.00 odbędą się zaplanowane wcześniej warsztaty gastronomiczne w ramach projektu CULINARY EXCELLENCE , które poprowadzi szef kuchni z hotelu Mercure Marcin Hajnce. W warsztatach bierze udział 9 uczniów z II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (ta sama grupa która uczestniczyła w ostatnich warsztatach)

Ponadto w tym dniu odbędą się zajęcia dydaktyczne z matematyki:
kl. III technikum 8.10 – 10.40
kl. IV technikum 11.00 – 13.30

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat nr4

Szanowni Rodzice

Informuję Państwa, że z uwagi na szczególną, wszystkim znaną trudną sytuację w oświacie, zmuszony jestem odwołać zaplanowane wcześniej na 11 kwietnia śródokresowe zebrania z Rodzicami. O nowym terminie będziecie Państwo poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku spraw pilnych proszę bezpośrednio kontaktować się z dyrektorem szkoły.

Informacje dla uczniów

Dnia 11 kwietnia (czwartek) i 12 kwietnia (piątek) z uwagi na trwające egzaminy gimnazjalne zajęcia dydaktyczne nie odbędą się.

W piątek reprezentacja uczniów Technikum Rolniczego wyjeżdża wraz z opiekunem na Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych do Wrześni. Wyjazd o godz. 7.00 z Objezierza.

Roman Ostrowski
Dyrektor szkoły


( POWRÓT )

Komunikat nr3

Z uwagi na zapowiadaną kontynuację protestu nauczycieli w dniu 10 kwietnia 2019r. zawieszam w tym dniu zajęcia dydaktyczne dla kl. I TŻ, ITH/TR, II TŻ/TR, I, II, III BS.

Uczniowie klasy III gimnazjum przystępują w dniach 10 , 11 , 12 kwietnia do egzaminu gimnazjalnego, który będzie przeprowadzony w naszej szkole zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem. Przypominam jutro jest egzamin z części humanistycznej:

godz. 9.00 – historia i wos

godz. 11.00 – język polski


Dowozy szkolne funkcjonują przez cały czas trwania egzaminów.

W dniu jutrzejszym odbędą się również zajęcia dydaktyczne z języka polskiego dla uczniów:

Kl. III TŻ/TH/ TR – 8.10 – 10.40

Kl. IV TŻ/TR – 11.00 – 13.30

W piątek zaplanowany jest wyjazd reprezentacji naszej szkoły na OWiUR do Wrześni. Szczegóły dotyczące wyjazdu będą podane w jutrzejszym komunikacie.

Roman Ostrowski
Dyrektor szkoły


( POWRÓT )

Komunikat nr2

W związku z trwającą nadal akcją protestacyjną nauczycieli informuję, że 9 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne odbędą się w następujących oddziałach: kl. I TŻ, kl. I TH/TR, kl. III Gimnazjum. Zaplanowane są w tych klasach następujące przedmioty: j. polski, matematyka, j. niemiecki, historia, podstawy przedsiębiorczości. W kl. IV TŻ/TR zaplanowane są natomiast 2 godziny j. polskiego i 2 godziny matematyki. Uczniowie mieszkający w internacie mający utrudniony dojazd do szkoły mogą być zwolnieni z uczestniczenia w tych zajęciach.

Dla uczniów gimnazjum od jutra przywrócone zostają dowozy szkolne.

Dla pozostałych uczniów z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć opiekuńczych, zajęcia dydaktyczne w tym dniu są zawieszone.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia uczący się w zawodzie tapicer zgłaszają się do swojego zakładu pracy w celu realizacji praktycznej nauki zawodu.

Plan organizacji pracy szkoły w dniach następnych będzie podany 9.04.2019 ok godz. 15.00 na szkolnym profilu Facebooka i stronie internetowej.

Roman Ostrowski
Dyrektor szkoły


( POWRÓT )

Komunikat nr1

W związku z brakiem całkowitego porozumienia strony rządowej ze związkami zawodowymi, zawieszam zajęcia dydaktyczne w dniu 8 kwietnia 2019r. dla wszystkich uczniów z wyjątkiem uczniów kl. IV technikum i kl. III gimnazjum. Dla tych dwóch oddziałów zajęcia w tym dniu będą realizowane w godz. 8.10 – 13.30 według oddzielnego planu lekcji z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język niemiecki.

Organizacja pracy szkoły w dniach następnych będzie podawana w następnych komunikatach poprzez szkolny profil facebooka i stronę internetową.

Roman Ostrowski
Dyrektor szkoły


( POWRÓT )

Drzwi otwarte”

Dnia 31.03.2019r. od godziny 9.00 do 13.00 w Zespole Szkół w Objezierzu odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasach pierwszych. Naszą szkołę odwiedzili uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas III gimnazjum, którym towarzyszyli rodzice. Przybyłych gości witał dyrektor szkoły wraz z nauczycielami i przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Podczas zwiedzania szkoły młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły , a także porozmawiać z nauczycielami i uczniami. W stołówce szkolnej na gości czekała gorąca kawa i pyszne rogaliki.
Cieszymy się z tak licznego przybycia. Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili naszą szkołę i mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie już we wrześniu.

Agnieszka Hoffmann
Galeria zdjęć z drzwi otwartych


( POWRÓT )

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne z „BAŃKAMI”

W dniach 25 – 27 marca odbyły się w naszej szkole tradycyjne rekolekcje wielkopostne. W tym szczególnym czasie towarzyszył nam ks. Teodor Sawielewicz, twórca portalu ewangelizacyjnego teobankologia.pl . Hasłem przewodnim rekolekcji były słowa „Włącz się do wiary”. Treści Ewangelii były przekazywane przez ks. Teodora w specyficzny sposób – przy pomocy pokazów baniek mydlanych. Ostatniego dnia wyruszyliśmy do Bąblińca, aby wziąć udział we Mszy św. i przystąpić do sakramentu pokuty.
Serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość w te dni okazaną przez Ks. Proboszcza, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i uczniów. Niech treści usłyszane w czasie rekolekcji owocują w codzienności.

Grzegorz Cieślak - katecheta
( POWRÓT )

Kampania - „Drugie życie”

W ramach prowadzonej przez uczniów klasy III TŻ Kampanii „Drugie Życie” odbyło się spotkanie z Panią dr n. med. Martą Sękowską, która na co dzień zajmuję się przeszczepianiem narządów na Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Gościem specjalnym był również Pan Roman Błażejczak, który jako pierwszy w Polsce przeszedł retranplantację serca. Opowiedział uczniom jak wyglądało jego życie zarówno przed, jak i po przeszczepie. Była to bardzo pouczająca lekcja, która w piękny sposób pokazała jak ważnej misji podjęli się uczniowie naszej szkoły.

Marta Borucka i Anita Białas


Galeria zdjęć ze spotkania w ramach promocji transplantacji


( POWRÓT )

Dzień Wagarowicza na sportowo

Co zrobić, by uczniowie nie poszli na wagary pierwszego dnia wiosny? To oczywiste, dać im możliwość wygrania z nauczycielami, a dokładnie zorganizować zawody sportowe. Pomysł ten realizowany jest od lat w Zespole Szkół w Objezierzu. 21 marca w hali w Objezierzu odbyły się zmagania wymagające siły, zręczności, szybkości i …. poczucia humoru.
W tym roku Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Szkół w Objezierzu przypadł klasie II TŻ i UG/TR GRATULACJE!

W IMIENIU GRONA PEDAGOGICZNEGO DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ I ZAPRASZAM NA KOLEJNY DZIEŃ WAGAROWICZA

Elżbieta Dembińska


Galeria zdjęć z dnia sportu


( POWRÓT )

Powiatowy Konkurs Matematyczny

Powiatowy konkurs Matematyczny dla uczniów liceum i technikum pod patronatem Starostwa Powiatu Obornickiego, realizowany jest dwuetapowo. Etap szkolny odbył się w dniu 21 marca, natomiast etap powiatowy odbędzie się 4 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach.
Do etapu powiatowego zakwalifikują się zwycięzcy eliminacji szkolnych.
Uczestnik konkursu, który uzyska największą liczbę punktów z etapu powiatowego wśród uczniów szkół średnich otrzyma tytuł:

Mistrza Matematyki Szkół Średnich Powiatu Obornickiego

Krzysztof Filipowiak
( POWRÓT )

Projekt kulinarny CULINARY EXCELLENCE

CULINARY EXCELLENCE- jest to prestiżowy projekt kulinarny sieci hoteli ACCOR. Skierowany między innymi do młodzieży wybranych szkół gastronomicznych. W dniu 19 marca 2019 r odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty prowadzone przez Szefa Kuchni Mercure Poznań Centrum Pana Marcina Hajnce. Warsztaty poprzedzone były spotkaniem z Panem Sebastianem Marona Dyrektorem Hotelu Mercure Poznań Centrum który podczas prezentacji omówił zasady projektu oraz zaprezentował sieć ACCOR.

W warsztatach brała udział młodzież z klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Pod czujnym okiem Pana Marcina uczniowie przygotowali wspaniałe potrawy które zachęcały do konsumpcji swoim wyglądem, a doznania smakowe trudno wyrazić słowami. Podczas warsztatów uczestnicy przygotowali:

• Zupę z batatów serwowaną z oliwą pietruszkową i chipsami z jarmużu

• Sandacza na buraczkowej kaszy z jullie warzywnym i sosem

• Pierogi z gęsiną na musie z dyni posypane popcornem gryczanym

• Gęsinę konfitowaną z purée ziemniaczanym kapustą włoską z boczniakami, burakami i sosem

Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, a uczniowie mogli korzystać z fachowego wsparcia Pana Marcina Hajnce. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

Beata Korzeniowska


Galeria zdjęć z projektu kulinarnego


( POWRÓT )

Noc Gotowania i Duchów 2019( POWRÓT )

Oświadczenia woli dla parafian Objezierza

W niedzielę 17 marca uczniowie ZS w Objezierzu zrealizowali kolejną akcję w ramach Kampanii „Drugie Życie” rozdając oświadczenia woli mieszkańcom Objezierza tuż po Mszy Świętej. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zgoda i poparcie Ks. Proboszcza Zbigniewa Szlachetki, który przemówił do wiernych w swojej homilii. Słowa podziękowania również dla p. Grzegorza Cieślaka, który przy każdej możliwej okazji wspiera i włącza się w przeprowadzane przez uczniów projekty. W akcji wzięli udział: Tymoteusz Mielcarek, Maja Szała, Julia Witek, Edyta Walkowska, Gracjan Hudziński, Magdalena Gilewska, Weronika Łukowiak.

Marta Borucka i Anita Białas
( POWRÓT )

Finał XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

15 marca 2019 roku Martyna Firlej uczennica klasy 3TŻ reprezentowała powiat obornicki w XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia zajmując 9 miejsce. Tematyka dotyczyła wiedzy m.in. z zakresu : pierwszej pomocy, chorób społecznych i nowotworowych, zdrowego odżywiania, działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, ekologii, ochrony środowiska. Patrząc na ilość pracy jaki włożyła Martyna w przygotowanie się do tego konkursu, który był etapem wojewódzkim jest to bardzo duże osiągnięcie. Serdecznie gratuluje !!!

Marta Borucka


( POWRÓT )

XXV Konkurs Wiedzy Religijnej

16 lutego b.r. w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza odbył się etap rejonowy kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Religijnej. Wzięło w nim udział m.in. czworo uczniów z naszego Zespołu Szkół: Dagmara Derda, Szymon Nowicki, Zuzanna Szymczak i Maja Tran ( wszyscy z klasy III Gimnazjum). Tematyka konkursu skupiała się wobec bliskiej już peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w Archidiecezji Poznańskiej. Najlepszy wynik 41 punktów (na 48 możliwych) osiągnęła Zuzanna Szymczak. Zabrakło TYLKO 2 punktów, by mogła awansować do finału. Nie zmienia to faktu, że osiągnięty wynik bardzo cieszy.
Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu.

Grzegorz Cieślak
Katecheta
( POWRÓT )

Konkurs „Kocham Cię Polsko”

Dnia 14 lutego 2019 roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się konkurs „Kocham Cię Polsko”. Celem konkursu było propagowanie idei patriotyzmu i sprawdzenie wiadomości o kraju ojczystym poprzez zabawową formę konkurencji, wzorowaną na programie telewizyjnym. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny – dziewcząt i chłopców wspierane przez swoich kolegów i swoje koleżanki. W atmosferze doskonałej zabawy zawodnicy musieli zmierzyć się z szeregiem, wcale niełatwych zadań. Były one bardzo zróżnicowane pod względem charakteru. Tematyka pytań i zadań dotyczyła Polski, jej geografii, języka i sportu. Nie mogło zabraknąć kalamburów, puzzli oraz wspólnego śpiewania piosenek. Zmagania niewielką różnicą punktów wygrała reprezentacja dziewczyn.
Jesteśmy pewni, że Konkurs „Kocham Cię Polsko” zostanie wpisany do kalendarza szkolnego również w przyszłym roku szkolnym.

Anita Białas, Agnieszka Hoffmann, Alina Pater
( POWRÓT )

Dzień Współpracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

12 lutego 2019 r uczniowie IV klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego uczestniczyli w IV Dniu Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Spotkanie rozpoczęło się sesją plenarną w sali Biocentrum, gdzie została przedstawiona oferta edukacyjna i informacje o działalności Wydziału. Następnie uczniowie przeszli do budynku głównego Collegium Maximum UP. Tam wysłuchali wykładu: "Czy Polska faktycznie schabowym stoi?" oraz wzięli udział w warsztatach "Smaki dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski".
Pobyt na wydziale zakończył smaczny obiad oraz prezentacja Wydziałowych Kół Naukowych.

Wizyta na Uniwersytecie była bardzo udana i pozwoliła uczniom zobaczyć jak wygląda studencki dzień.

Ewelina Furman
( POWRÓT )

Studniówka w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

2 lutego 2019r. w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza odbyła się studniówka. W tym roku uczniowie klasy czwartej technikum żywienia i technikum rolniczego, nauczyciele oraz zaproszeni goście bawili się w pięknych wnętrzach objezierskiego pałacu Turnów.
Uroczysty bal rozpoczął się o godz.19.00. Po krótkiej części oficjalnej, w czasie której głos zabrał Pan Dyrektor Roman Ostrowski oraz Pan Piotr Woszczyk – wice burmistrz Obornik uczniowie wraz z dyrekcją szkoły i wychowawcą klasy Agnieszką Frąckowiak odtańczyli tradycyjnego poloneza. Ten piękny polski taniec wprowadził wszystkich w niepowtarzalny klimat balu studniówkowego.
O północy Dyrektor szkoły wzniósł tradycyjny toast kieliszkiem szampana, a następnie wychowawczyni przypięła maturzystom koniczynki. Mają one symbolizować powodzenie i szczęście na egzaminie maturalnym.
W salach pałacu, w blasku świec wszyscy wspaniale się bawili. Na długo zapamiętamy ten bal.

Agnieszka Frąckowiak


( POWRÓT )

27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - pomaganie jest dziecinnie proste

Pod takim hasłem 13 stycznia 2018 odbył się 27 już finał WOŚP. Zespół Szkół w Objezierzu jak co roku przyłączył się do zbiórki pieniędzy na sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Wolontariusze z gimnazjum: Daria Skorwider, Maja Tran, Oliwia Pilarska i Dagmara Derda oraz technikum: Nadia Janecka, Wiktoria Nowosielska, Izabela Dobrzyńska, Magda Gilewska, Weronika Kokot, Sara Pasik, Natalia Stanisławska, Marcin Morka, Martyna Stanisławska, Kasia Janaszczak, Anna Kramm w niedzielę od rana do południa zbierali pieniądze do puszek. Po ich przeliczeniu pod okiem komisji w składzie: Pan Dyrektor Roman Ostrowski, Pan Grzegorz Cieślak oraz Pani Agnieszka Frąckowiak okazało się, że znów pobiliśmy nasz mały, szkolny rekord. W tym roku zebraliśmy do puszek prawie3000 zł!!!!! Ale to nie wszystko. Po południu na hali OCS w Obornikach uczniowie ZS w Objezierzu Maja Szała, Tymek Mielcarek, Natalia Stanisławska, Krzysztof Wesoły, Marcin Morka oraz Mateusz Domasik pod opieką Agnieszki Frąckowiak sprzedawali ciasteczka upieczone przez uczniów naszej szkoły. Atrakcją naszego stoiska były oprócz ciasteczek pyszne naleśniki z nutellą. Zebraliśmy kolejne 1000zł czyli razem 4000zł z tegorocznej akcji. Jako koordynator akcji w naszej szkole dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w tą piękną rzecz.
Czekamy na kolejny wspaniały finał WOŚP. SIE MA!!!!

Agnieszka Frąckowiak


( POWRÓT )

Jubileusz 55-lecia Szkoły i Dzień Patrona

21 grudnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu obchodziliśmy Dzień Patrona. Szkoła świętowała też 55-lecie istnienia. Jak co roku ten ostatni dzień zajęć szkolnych przed Świętami Bożego Narodzenia ma szczególną oprawę. Od 8.00 do 9.30 odbywały się wigilie klasowe z łamaniem opłatka i śpiewaniem kolęd. Następnie wszyscy przeszliśmy do kościoła na uroczystą mszę świętą w intencji szkoły. Około godziny 11.00 w szkolnej stołówce zgromadzili się uczniowie, nauczyciele uczący obecnie i emerytowani pracownicy szkoły oraz wielu zaproszonych gości, a wśród nich Pan Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP i jednocześnie absolwent naszej szkoły , Pani Zofia Kotecka – Starosta Obornicki, Pan Piotr Woszczyk – Wiceburmistrz Obornik, Pan Paweł Drewicz – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Krzysztof Hetmański – Dyrektor CUW, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55 - lecia Szkoły, Rada Rodziców, sponsorzy , Przyjaciele Szkoły, dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Oborniki oraz przedstawiciele firm Minimaxx i TAPPOL , w których uczniowie odbywają praktyki w zawodzie tapicer. Swoją obecnością zaszczycili szkołę goście z Gruzji tj. dyrektor szkoły partnerskiej z Kobuleti - Lasha Khakhutaishvili oraz były dyrektor tej szkoły, a obecnie przewodniczący Rady Miasta Kobuleti- David Mtchedlishvili z żoną. Gościliśmy również przedstawiciela szkoły o podobnym profilu kształcenia z Estonii, która zainteresowana jest udziałem w następnym projekcie międzynarodowym wspólnie z naszą szkołą w ramach Programu Erasmus +

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, a następnie Pan Dyrektor Roman Ostrowski przywitał gości i podsumował mijający rok 2018 w szkole, obfitujący w wiele sukcesów. Wśród nich było między innymi utworzenie klasy mundurowej o profilu policyjnym oraz zrealizowanie we wrześniu projektu Erasmus + „Poznajemy się przez taniec” wraz z partnerską szkołą z Gruzji . Uczniowie godnie reprezentowali szkołę nie tylko zagranicą, ale też brali udział w wielu zawodach sportowych i konkursach gastronomicznych. Głos zabierali też liczni goście, którzy nie szczędzili miłych słów dla szkoły, jej dyrekcji, nauczycieli i uczniów.

Po części oficjalnej z programem artystycznym związanym z osobą wieszcza wystąpiła klasa II technikum. Uczniowie przedstawili piękną scenkę z Pana Tadeusza, recytowali wiersze, a na koniec zaśpiewali kolędy. Ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek przy wigilijnym stole.

Z całą pewnością, tegoroczną uroczystość Święta Szkoły przypominał nam będzie drogowskaz do odległej o 2443 km partnerskiej szkoły, zamontowany w tym dniu w przyszkolnym parku przez dyrekcję naszej szkoły oraz gruzińską delegację .

Agnieszka Frąckowiak
Galeria zdjęć z Jubileuszu Szkoły i Dnia Patrona


( POWRÓT )

Konkurs na „Piernikową chatkę”

W dniu 18 grudnia został rozstrzygnięty tegoroczny konkurs na „Piernikową chatkę”. Uczniowie z pasją projektowali, wypiekali i dekorowali piernikowe budowle.
Zwyciężyła praca Natalii Stanisławskiej z klasy IV TZiUG, drugie miejsce zajął domek Jędrzeja Krupeckiego z klasy I TZiUG, a na III miejscu znalazły się chatki Natalii Filipiak i Patrycji Koczorowskiej z klasy I TZiUG oraz Julii Jankowskiej z klasy III SZ KU.
Wszystkim dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu zawodowych zainteresowań.

Anna Wachowiak
( POWRÓT )

XXII Konkursu „Mickiewiczowi Potomni”

14 grudnia gościliśmy w naszej szkole uczestników XXII Konkursu „Mickiewiczowi Potomni”. W tym roku, w związku z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, uczestnicy zmierzyli się z twórczością patriotyczną Wieszcza. Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie znaleźli się Pani Beata Łukasiewicz - Lorent – kierownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach i Pan Mateusz Klepka – dyrektor Biblioteki Publicznej w Obornikach. W poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza przyjechała do Objezierza młodzież z klasy patronackiej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

Uczestników oceniała komisja w składzie:
P. Ewa Jankowiak, P. Barbara Zielińska, P. Agnieszka Balcerowiak, P. Alicja Nakoneczna.

W tym roku na podium znaleźli się:
Wśród uczniów klas IV – VI; Weronika Trafas (SP Ryczywół), Krystian Chrzanowski (SP 2 Oborniki), Julia Kaczmarzyk (SP 4 Oborniki),
Wśród uczniów klas VII - VIII; Wiktoria Mielke (SP Ryczywół ),Dominika Marcinkowska (SP Ryczywół), Olimpia Laube (SP 2 Oborniki)
Wyróżniono: Karinę Nawrocką (SP 4 Oborniki), Aleksandrę Balcerowiak (SP 4 Oborniki), Igora Szajstka (SP 2 Oborniki), Jakuba Stawujaka (SP 3 Oborniki)

Publiczność przyznała palmę pierwszeństwa:
Weronice Trafas (SP Ryczywół) i Aleksandrze Balcerowiak (SP 4 w Obornikach)

W przygotowaniu oraz obsłudze, jak zwykle chętnie i profesjonalnie, pomogli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

Dziękuję za życzliwość oraz wsparcie i zapraszam na XXIII Konkurs „Mickiewiczowi Potomni”

Elżbieta Dembińska
( POWRÓT )

Wycieczka do Wrocławia

Dnia 7 grudnia klasy 3 gimnazjum, 1 TŻ i 1 TH/TR udały się wraz z opiekunami w podróż do Wrocławia. W pierwszej kolejności uczniowie ruszyli z przewodnikiem szlakiem krasnali. Mieli okazję podziwiać m.in. Katedrę pw św. Jana Chrzciciela a także pałace władców czy zespoły klasztorne. Następnym punktem wycieczki było Muzeum Nauki - Hydropolis, które za pomocą m.in. technik multimedialnych ukazuje wodę z różnych perspektyw. Uczniowie dowiedzieli się skąd się wzięła woda na Ziemi, a także usłyszeli wiele innych ciekawostek. Po niezwykle ciekawej lekcji przyrodniczej przyszedł czas na stały punkt wielu wycieczek do Wrocławia. Młodzież miała okazję podziwiać Panoramę Racławicką. Imponujacy obraz namalowany techniką 3D dostarczył wielu bodźców wizualnych ale też okazał się być prawdziwą lekcją historii. Po zwiedzaniu uczniowie udali się na jarmark świąteczny. Atrakcje i aranżacje świetlne wprowadziły wszystkich w cudowny świąteczny nastrój. To był piękny dzień!

Anita Białas
( POWRÓT )

Konkurs „Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”

W dniu 6 grudnia 2018 kolejny raz przedstawiciele poznańskich instytucji tj. Państwowej Inspekcji Pracy (Pan Włodzimierz Traczyński) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Pan Bartosz Nyckowski) przeprowadzili wśród uczniów szkół o profilach rolniczych konkurs z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii w rolnictwie.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:
     1. Eliminacje pisemne w postaci testu zawierającego 40 pytań.
     2. Eliminacje praktyczne na warsztatach szkolnych polegające na wykryciu (celowo zaaranżowanych) usterek
         uniemożliwiających użytkowanie zestawu rolniczego w polu i w ruchu drogowym.
     3. Finał szkolny dla wyłonionych czterech zwycięzców z eliminacji pisemnych i praktycznych. Uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie trzy pytania.

Odpowiedzi oceniała komisja w skali od 0 do 5 punktów.

Zwycięzcami konkursu w roku szkolnym 2018 – 2019 zostali:

I Kowalewski Dawid IV TR
II Pacholarz Wojciech IV TR
III Kaczmarek Dominik IV TR
IV Słodowy Andrzej III TR

KRUS i PIP ufundowało nagrody rzeczowe w postaci elektronarzędzi, drabin aluminiowych, elektrycznego obkaszacza, gaśnicy, apteczek pierwszej pomocy i in.

Jan Napierała
( POWRÓT )

XV Konkurs Gastronomiczny

W dniu 30 listopada2018 roku odbył się jubileuszowy XV Konkurs Gastronomiczny

Zatytułowany : „Wielkopolska pyrą stoi”

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:
I Zakąski z wykorzystaniem ziemniaka
II Desery z wykorzystaniem mąki ziemniaczanej”

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie z 7 szkół województwa wielkopolskiego z:
• Zespołu Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach
• Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
• Zespołu Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego szkoła w Murowanej Goślinie
• Zespołu Szkół Spożywczych w Poznaniu
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie
• Zespołu Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach
• Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu

Zmagania konkursowe oceniało jury profesjonalne w składzie :
Przewodniczący Pan Marcin Hajnce - szef kuchni hotelu „Mercure”
Członkowie:
Pani Monika Jagodzińska – manager hotelu Sheraton
Pani Agnieszka Malujda – szefowa restauracji Fusion w Sheratonie

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki sponsorom:
• Gminie Oborniki
• GS Oborniki
• Nadleśnictwo Oborniki
• Restauracja Millenium – Państwo B.W Kałkowie
• Panu W. Bartkowiakowi
• Firmie Stalgast
• Hotelowi Sheraton

Jury wyłoniło po 3 zwycięzców z każdej kategorii oraz wyróżnienia

W kategorii zakąski:
I miejsce :NATALIA MISZCZUK z ZS w Murowanej Goślinie ( Kiszka)
II miejsce :HUBERT JÓŹWIAK z ZS w Objezierzu(Łosoś w szynce na puree ziemniaczano –grzybowym w cieście francuskim)
III miejsce: PATRYK MYSIURA z ZS w Pniewach (Pierś kaczki podawana z pasztetem ziemniaczanym i sosem pomarańczowym
Wyróżnienie: MONIKA KORDY z ZS w Czarnkowie (Pyrkowe szaleństwo)

W Kategorii desery:
I miejsce: KAROLINA PAWŁOWICZ z ZS w Pniewach (Smaki Babci Eli)
II miejsce: DAWID SZYMCZAK z ZS w Objezierzu (Babka poznańska na musie z mango)
III miejsce: WIKTORIA ROSÓŁ z ZS w Murowanej Goślinie (Orzeźwienie)
Wyróżnienie: JAKUB KUŹMA Z Zespołu Szkół Spożywczych w Poznaniu (Babeczki z kremem katalońskim)

Przewodniczący Jury podkreślił że, wszyscy uczestnicy konkursu są wygrani a, poziom prac zbliżony.
Nagrodzone osoby otrzymały cenne nagrody oraz nagrody specjalne od Hotelu Sheraton vouchery do restauracji.
Dziękujemy uczestnikom za udział.

Beata Korzeniowska
Galeria zdjęć z konkursu


( POWRÓT )

Polowinki 2018

W sobotę 24 listopada w naszej szkole odbyły się Połowinki. Jest to cykliczna impreza, w czasie której młodzież z klasy III świętuje półmetek swojej edukacji. Tegoroczne święto było, jak co roku, obchodzone bardzo hucznie - zabawa przy dobrej muzyce i suto zastawionych stołach trwała do późnych godzin nocnych.

Ewelina Furman
( POWRÓT )

100 – lecie odzyskania niepodległości

9 listopada społeczność ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, spotkała się na uroczystym apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęliśmy wejściem i meldunkiem klasy policyjnej oraz wspólnym śpiewem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji Rzeczpospolita do Hymnu. Następnie wysłuchaliśmy poetycko – historycznego programu, przygotowanego przez klasę pierwszą Branżowej Szkoły I Stopnia, pod opieką nauczycieli Jarosława Piłata i Kariny Kurach.
Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy Rotę, a o znaczeniu tego dnia raz jeszcze, w krótkiej mowie przypomniał pan dyrektor Roman Ostrowski.

Dodatkowo uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Gastronomicznym zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

Jarosław Piłat
Galeria zdjęć z uroczystego apelu


( POWRÓT )

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Adama Malińskiego – nauczyciela języka niemieckiego

Z wielką radością i dumą informuję, że nauczyciel języka niemieckiego w naszej szkole pan Adam Maliński, został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu w dniu 30 października 2018r. Medale w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty W imieniu swoim i Rady Pedagogicznej serdecznie gratuluję panu Adamowi Malińskiemu najwyższego resortowego odznaczenia i życzę dalszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz wielu innowacyjnych społecznych inicjatyw.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza
w Objezierzu


( POWRÓT )

Pamięć o tych, którzy odeszli

30 października grupa uczennic naszej szkoły zrzeszonych w grupie wolontariackiej (i nie tylko) udała się na cmentarz parafialny w Objezierzu. Tam przy niezbyt sprzyjającej pogodzie zatroszczyły się o uprzątnięcie znacznej części miejscowej nekropolii. Akcja ta staje się już powoli tradycją naszej szkoły i zarazem cieszy, że mlodzi ludzie w tych dniach i zadumy chcą zrobić coś dobrego zwłaszcza dla tych, którzy odeszli.

Grzegorz Cieślak
katecheta
( POWRÓT )

Inauguracja XI edycji kampanii „Drugie Życie”

26 października jest to Światowy Dzień Donacji i Transplantacji i tego właśnie dnia delegacja Naszej szkoły udała się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na oficjalną uroczystość otwierającą XI już edycję Kampanii „Drugie Życie”. Zaraz po gorącym przywitaniu wszystkich szkół odbyła się część szkoleniowa w której Nasi uczniowie zapoznali się z ideą kampanii Drugie życie, szkolili się m.in. w zakresie prawnych i medycznych aspektów przeszczepiania narządów, stanowiska Kościoła katolickiego dot. transplantologii oraz wysłuchali historię osób, które żyją z przeszczepionym organem.
Nasi uczniowie po takiej dawce wiedzy jaką otrzymali z zakresu transplantacji na tych warsztatach mogą już śmiało obalać mity i przekłamania jakie narosły wokół tego tematu nie tylko na terenie szkoły, ale również w szerszej społeczności. Poprzez swoje działania będą promować przeszczepianie narządów i popularyzować oświadczenia woli. O ich działalności zapewne już niedługo usłyszycie…

Marta Borucka
Anita Białas
( POWRÓT )

XVIII Konkursie Potraw Regionalnych w Poroninie

W dniu 18 października uczennice klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Martyna Misiurna i Aldona Gładysiak wraz z opiekunką Beatą Korzeniowską Wzięły udział w XVIII Konkursie Potraw Regionalnych w Poroninie.
Dziewczyny przygotowały potrawy wielkopolskie: zupę z korbola z kulankami, pasztet z leberki z jabłkami, bułeczki z korbola oraz kaczkę faszerowana z modrą kapustą i sosem żurawinowym.
Gospodynie z Podhala serwowały potrawy typowe dla tego regionu: grule górolskie, kwaśnice, zupę z korpiela, rydze w śmietanie, moskole, hauski, pierogi z oscypkiem, ziobra na młodych liściach, borsc na kozinie.
Wspólne prezentacje były okazją do poznania kuchni wielkopolskiej i góralskiej. Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch powitał zebranych podkreślając iż „kuchnia i stół wraz z jadłem na nim stawianym są elementem kultury od zarania ludzkości”.
Konkurs odbywał się w bardzo miłej atmosferze uświetnionej występami Młodzieżowego Zespołu Regle im. Jana Jędrola z Poronina.

Beata Korzeniowska


( POWRÓT )

Świat przez okular mikroskopu

W miniony czwartek uczniowie klas III TŻ i IV TŻ mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności dotyczące budowy i obsługi mikroskopu. Każdy z nich miał do zaliczenia nie tylko część teoretyczną, ale również część praktyczną. Część pierwsza dotyczyła budowy i przygotowania mikroskopu do pracy. Część praktyczna polegała natomiast na znalezieniu wyraźnego obrazu preparatu. Uczniowie bardzo poważnie podeszli do tego zaliczenia co dało większości z nich oceny celujące.

To wszystko nie było by możliwie gdyby nie nowe pomoce dydaktyczne które szkoła otrzymała w ramach projektu „Uczeń z pasją”. Sala biologiczna została wyposażona m.in. w klucze do oznaczania roślin, 4 mikroskopy w tym jeden z kamerą USB, która umożliwia wyświetlenie uzyskanego obrazu przez projektor, przenośny mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model serca i skóry oraz model budowy człowieka. Przyjacielem wszystkich uczniów stał się również „Kostek”.

Marta Borucka


( POWRÓT )

Podsumowanie projektu „Poznajemy się przez taniec”
( POWRÓT )

Ślubowanie klasy o Profilu Policyjnym

„Ja, uczeń klasy policyjnej przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, strzec dobrego imienia ucznia Zespołu Szkół w Objezierzu, pilnie i z zaangażowaniem zdobywać wiedzę i umiejętności, służyć bliźnim w potrzebie, nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.”

Tymi słowami uczniowie klasy policyjnej (jedynej w gminie i powiecie Oborniki) złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Piękne mundury, dobrze przygotowani kadeci, wzruszeni rodzice, znamienici goście i oczywiście urok objezierskiego parku sprawiły, że uroczystość ta miała niezwykły charakter. Innowacja pedagogiczna jaką jest klasa policyjna umożliwia uczniom ZS w Objezierzu zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą w policji, ćwiczyć sztuki walki i ceremoniał policyjny, zapoznać się z technikami kryminalistyki i poznać podstawy prawa.
Film z uroczystego ślubowania

Galeria zdjęć z uroczystego ślubowania


( POWRÓT )

Apel pamięci

W rocznicę odsłonięcia, ufundowanej przez mieszkańców Objezierza, tablicy pamiątkowej przy Kopcu Kościuszki, społeczność Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu uczestniczyła w uroczystym apelu.
W swych wystąpieniach dyrektor Roman Ostrowski oraz historycy- Adam Maliński i Jarosław Piłat przedstawili dzieje tego wyjątkowego, nie tylko dla mieszkańców Objezierza, ale wszystkich Wielkopolan, miejsca. Przypomnieli sylwetki, znanych z historii i literatury, wybitnych gości. Podkreślili rolę właścicieli – Państwa Turnów w kształtowaniu postaw patriotycznych.
Na koniec uczeń klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – Hubert Jóźwiak zaprezentował, nawiązujący do historii Polski, fragment „Pana Tadeusza”.

Elżbieta Dembińska


( POWRÓT )

Dzień Edukacji Narodowej

10października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną i dekorację przygotowała, pod kierunkiem wychowawczyni- p. Joanny Paulus, klasa III Gimnazjum.
Zaduma nad tym, co było, wdzięczność dla Tych, dzięki którym polska szkoła przetrwała nawet w najtrudniejszych dla narodu chwilach i oczywiście nutka humoru oraz kwiaty i życzenia stanowiły jedną spójną całość. Po akademii zostaliśmy zaproszeni do pięknie nakrytego przez klasę III Technikum Hotelarskiego stołu. Delektowaliśmy się słodkościami przygotowanymi przez naszych adeptów sztuki kulinarnej.
W imieniu Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Elżbieta DembińskaGaleria zdjęć z uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej


( POWRÓT )

Drugie życie” kampania promująca transplantację( POWRÓT )

Dzień książki

O tym, że warto czytać od lat wpajają nie tylko rodzice, nauczyciele a także naukowcy. 8 października przekonywali do spotkań z książką uczniowie naszej szkoły, prezentując pozycje wybrane z bibliotecznych nowości, zakupionych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Poszczególne klasy prześcigały się w pomysłach, by udowodnić, że po rekomendowaną przez nich książkę naprawdę warto sięgnąć.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomysłowość, dzięki którym przeżyliśmy wspólne ciekawe spotkanie z literaturą. Zapraszam do biblioteki. Zapewniam, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Elżbieta Dembińska

Galeria zdjęć z dnia książki


( POWRÓT )

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

5 października w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbył się półfinał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Pan Tadeusz”. Z pięciorga reprezentantów Powiatu Obornickiego, wystąpiło troje uczniów naszej szkoły: Weronika Chudziak i Magdalena Gilewska z klasy III Technikum Hotelarstwa oraz Hubert Jóźwiak z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. O poziomie występów moich podopiecznych świadczyć mogą gratulacje od innych uczestników i ich opiekunów.

Dziękuję Weronice, Magdzie i Hubertowi za podjęcie trudu zmierzenia się z poezją naszego Patrona oraz godne reprezentowanie
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

Elżbieta Dembińska
( POWRÓT )

Sprzątanie Świata 2018

1 października uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, uczestniczyli w jubileuszowej 25 akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia, w tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Jej celem było promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. Wszyscy uczniowie udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o konieczności segregacji i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Agnieszka Hoffmann
koordynator akcji


( POWRÓT )

XXXVII Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem

Zgodnie z wieloletnią tradycją w ostatnią sobotę września odbył się XXXVII Rajd ,,Mickiewiczowskim Szlakiem”. Impreza finansowana jest przez Radę Wojewódzką LZS oraz Gminę Oborniki. Jak co roku Zespół Szkół w Objezierzu był gospodarzem mety. Uczestników czekały konkurencje sportowe, rozgrywane w malowniczej scenerii objezierskiego parku, konkurs piosenki rajdowej, który w tym roku cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem i oczywiście smaczny poczęstunek, przygotowany przez uczniów klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Nie zabrakło świeżutkiego chleba, wypiekanego w tradycyjnym piecu. O obsługę techniczną zadbała klasa I Szkoły Branżowej I stopnia.
29 września to także Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Wybór prezentowanego tekstu nie był przypadkowy. Wysłuchaliśmy ,,Koncertu Jankiela” - fragmentu ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dotyczącego burzliwych losów naszej Ojczyzny. W rolę lektora wcielił się uczeń klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
W imieniu społeczności Zespołu Szkół w Objezierzu dziękuję wszystkim, dzięki którym tradycja Rajdu Mickiewiczowskim Szlakiem trwa i, mam nadzieję, będzie kontynuowana.

Elżbieta Dembińska

Galeria zdjęć z rajdu


( POWRÓT )

II Młodzieżowe Forum – „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”

27 września uczniowie naszej szkoły w składzie: Justyna Wendlandt, Monika Józefiak, Marta Kłosowicz, Dawid Kowalewski oraz Dominik Kaczmarek uczestniczyli w II edycji Młodzieżowego Forum – „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”.
Uczniowie zaprezentowali projekt dotyczący dobrych praktyk realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkole. Podsumowaniem spotkania było wysłuchanie panelu dyskusyjnego z udziałem naszego przedstawiciela Dawida Kowalewskiego.

Ewelina Furman
( POWRÓT )

Konkurs dla uczniów klasy III gimnazjum

Masz interesujący pomysł na biznes, który może sprawdzić się w przyszłości? Odkryłeś nowy, oryginalny sposób wypromowania produktu lub usługi? Wiesz jaki zawód będzie tym najbardziej pożądanym za 20 lat? Podejrzewasz, że rozmowy kwalifikacyjne zmienią swój dotychczasowy wygląd a przedmioty lekcyjne, dzięki nowoczesnej technologii, nigdy nie będą takie same?

Opowiedz o tym w swój własny, niepowtarzalny sposób!

Wykorzystaj swój talent i nagraj pracę konkursową w postaci 2 minutowego filmiku i wygraj kamerkę GoPro dla Szkoły, tysiaka dla zespołu i warsztaty ze znanym YouTuberem!

Zapraszamy uczniów klasy III gimnazjum!

Więcej informacji na: www.FundacjaRozwoju talentow.pl/Konkurs

( POWRÓT )

Warsztaty polsko – gruzińskie

Dziś po przepysznym i obfitym gruzińskim śniadaniu pojechaliśmy do szkoły, z którą nawiązaliśmy współpracę. Jest to college, w którym studenci uczą się zawodu kucharza, ciastkarza, barmana, spawacza, pielęgniarki, aptekarza, nauczyciela …..Działa też tam przedszkole i żłobek. Nasi uczniowie zwiedzili szkołę, a następnie spotkali się ze swoimi gruzińskimi kolegami i koleżankami. Po krótkim przedstawieniu się w języku angielskim, rozpoczęły się warsztaty taneczne. Najpierw nasz zespół zaprezentował krakowiaka a następnie Pani Basia Roszak choreograf nauczyła Gruzinów kilku elementów tego tańca. Po krótkiej przerwie Nasi uczniowie z zapałem ćwiczyli taniec gruziński. Wszyscy doskonale się bawili i co najważniejsze integrowali. Oby tak dalej!!! Jutro kolejne próby i zacieśnianie znajomości – atmosfera jest ku temu wspaniała. Do usłyszenia jutro.

Kasia Chwalisz


( POWRÓT )

Pozdrowienia z Gruzji

W poniedziałek 17 września 18 uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza z Objezierza wraz z trzema opiekunami Panem Dyrektorem Romanem Ostrowskim, Panią Barbarą Roszak choreografem Zespołu Ludowego Objezierze i Panią Agnieszką Frąckowiak, nauczycielem język angielskiego rozpoczęło realizację projektu „Poznajemy się przez taniec” w Gruzji. O 22 wyruszyliśmy do Wrocławia skąd samolotem dotarliśmy do Kutaisi a stamtąd busikami dojechaliśmy do Kobuleti.

Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez Dawida – byłego dyrektora szkoły, z którą nawiązaliśmy współpracę oraz jego żonę Irmę. Jesteśmy zakwaterowani w urokliwym hotelu niedaleko nadmorskiej promenady. Dziś regenerowaliśmy się po długiej i męczącej podróży a jutro rozpoczynamy realizację projektu. Do usłyszenia zatem……..

Kasia ChwaliszZdjęcia z wyjazdu zespołu folklorystycznego do Gruzji w ramach projektu Erasmus+


( POWRÓT )

NARODOWE CZYTANIE 2018

W ramach współpracy z obornicką Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przed południem 8 września 2018 roku włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania- organizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tekstem wybranym w tym roku, myślę, że nieprzypadkowo, było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Kolejne fragmenty powieści zaprezentowali:
     • Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu – Pan Roman Ostrowski,
     • Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Objezierzu – Ksiądz Zbigniew Szlachetka,
     • Polonistki Zespołu Szkół w Objezierzu - Karina Kurach i Elżbieta Dembińska,
     • Uczennice klasy III Technikum Hotelarstwa w Objezierzu – Weronika Chudziak i Magdalena Gilewska
Wyjątkową atmosferę spotkania udało się uzyskać dzięki malowniczej scenerii objezierskiego parku.
Na koniec Kierownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, Filii w Obornikach – Pani Beata Łukasiewicz – Lorent przedstawiła wyniki quizu dotyczącego znajomości powieści Żeromskiego, w którym uczestniczyli między innymi nasi uczniowie. Dzięki temu biblioteka szkolna wzbogaciła się o egzemplarze „Przedwiośnia” w formie audiobooków.

DZIĘKUJĘ ZA POMOC W ORGANIZACJI I UDZIAŁ W TEJ, GODNEJ KONTYNUACJI, AKCJI PROMUJĄCEJ KLASYKĘ POLSKIEJ LITERATURY

Elżbieta Dembińska


Zdjęcia z czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego


( POWRÓT )

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie( POWRÓT )

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19( POWRÓT )

Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych( POWRÓT )