Strona główna W górę

Rok 2006/7

Rok 2003/4 Rok 2004/5 Rok 2005/6 Rok 2006/7 Rok 2007/8 Rok 2008/9 Rok 2009/10
Uroczystość w Lüechow - pożegnanie dyrektora R. Grote

Przetarg na remont kuchni szkolnej - rozstrzygnięty
Dzień sportu 2007 - spotkanie z żandarmerią i policją
Matura 2007
Zakończenie edukacji uczniów klas maturalnych
IV Konkurs Gastronomiczny
Dary z Holandii
Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

Projekt Comeniusa na rok 2007 i 2008  już gotowy
"Drzwi otwarte" - Objezierze 2007
Konkurs Gastronomiczny "W królestwie smaków"
EuroPass - suplement do dyplomu

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - XV finał
Studniówka 2007
Dzień Patrona - 2006
"Mickiewiczowi potomni" - X Konkurs Recytatorski
Przetarg - zakup oleju opałowego, oleju napędowego i etyliny
Prawo jazdy kategorii B ponownie dla uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu
Spotkanie z okazji tygodnia misyjnego
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych i Bibliotekarzy - 23 X 2006 r
Wycieczka pracowników do Międzygórza z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
XXV Jubileuszowy Rajd "Mickiewiczowskim szlakiem"
Przetarg - samochód do nauki jazdy

Sprzątanie świata 2006
Inauguracja roku szkolnego 2006/2007
10-lecie współpracy szkół z Objezierza i Lüchow

Uroczystość w Lüechow - pożegnanie dyrektora R. Grote

    Po 24 latach pracy na stanowisku dyrektora BBS Luechow na zasłużoną emeryturę przeszedł dyrektor Raimund Grote. W uroczystości która odbyła się w dniu 17 lipca uczestniczyła też delegacja naszej szkoły z dyrektorem R. Ostrowskim na czele. Oprócz życzeń od naszej społeczności szkolnej, delegacja zawiozła też życzenia pana Gustawa Wańkowicza - starosty obornickiego.

K. Filipowiak
członek delegacji


Przemówienie pożegnalne dyrektora R. Grote


Życzenia dyrektora Romana Ostrowskiego

( POWRÓT )

Przetarg na remont kuchni szkolnej - rozstrzygnięty
                                                                                               

Objezierze, dnia 12. 07. 2007r.

   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ          

    Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu informuje, że w wyniku przetargu, który się odbył
w dniu 12.07.2007r wybrano ofertę Nr 1 :
    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski 
Sarbka 2, 64-700 Czarnków - na  wykonanie zadania pn. „ Remont zaplecza kuchennego wraz z częścią dydaktyczną oraz wyposażenie kuchni i zmywalni w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu 3” za cenę 251.893,61 złotych brutto.    

( POWRÓT )                               

Dzień sportu 2007 - spotkanie z żandarmerią i policją

    W dniu 25 maja 2007 roku gościliśmy w naszej szkole żołnierzy żandarmerii wojskowej z Poznania oraz policjantów z komendy powiatowej policji w Obornikach.
    Spotkanie to miało charakter piknikowy i połączone zostało ze szkolnym dniem sportu. Uczniowie, reprezentacja nauczycieli oraz goście z gimnazjum z Clenze w Niemczech uczestniczyli w konkursie dotyczącym przepisów ruchu drogowego oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód.
    Najlepsi okazali się uczniowie klasy II liceum profilowanego.
Żołnierze żandarmerii zaprezentowali sprzęt, którym posługują się w codziennej pracy. Największą atrakcją okazały się jednak pokazy uwalniania zakładników, ochrona VIP-ów, pościg za samochodem i kontrola pojazdu.
     Spotkanie uświetniły występy szkolnych zespołów tanecznych. Dzień przebiegał pod hasłem

"Razem bezpieczniej"

Pogoda nam dopisała, bawiliśmy się doskonale poznając trudną pracę żandarmerii. Liczymy na dalszą współpracę.

inicjatorka i pomysłodawczyni spotkania

                                                                                                                                                  Edyta Mikołajczak


Oficjale rozpoczęcie spotkania

Pozostałe zdjęcia w galerii fotografii.
( POWRÓT )
 

Matura 2007 

    W piątek 4 maja tegoroczni maturzyści rozpoczęli egzaminy maturalne od języka polskiego.
W poniedziałek 7 maja odbył się  egzamin z języka angielskiego.
Kolejne egzaminy będą się odbywały według harmonogramu przygotowanego
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

K. Filipowiak


Praca z arkuszem


Informacje o przebiegu egzaminu

( POWRÓT )
 

Zakończenie edukacji uczniów klas maturalnych

    W dniu 27 kwietnia w obecności zaproszonych gości, nauczycieli i dużej grupy rodziców, uczniowie klas IV Techniku Organizacji Usług Gastronomicznych i Technikum Rolniczego oraz klasy III Liceum Profilowanego zakończyli edukację w Zespole Szkół w Objezierzu. Uroczystość miała wyjątkowo uroczystą oprawę, słowa gratulacji skierowali do absolwentów panowie - dyrektor szkoły Roman Ostrowski i wicestarosta obornicki Przemysław Gronostaj oraz wychowawcy klas: panie Wiesława Ciechanowska i Janina Grzechnik oraz pan Jacek Korzeniowski. Były to wystąpienia pełne wzruszeń i dobrych rad na przyszłość. Następnie najlepsi absolwenci otrzymali nagrody książkowe za wyniki w nauce i zachowanie oraz prace na rzecz szkoły i klasy. Renata Jabkowska z klasy III Liceum uzyskała świadectwo z wyróżnieniem (czerwonym paskiem) i nagrodę pana starosty obornickiego. Uroczystość uświetnili uczniowie klasy II Liceum Profilowanego Sławek Ewert i Marek Klabisz przedstawiając skecz "Rodzic na wywiadówce", który wywołał burze oklasków. Następnie absolwenci na ręce dyrektora szkoły przekazali upominki: zestaw sztućców dla pracowni gastronomicznej i program Pinacle Studio dla pracowni informatycznej. Po wręczeniu kwiatów dla nauczycieli i rodziców wszyscy rozkoszowali się wypiekami mam absolwentów. Ostatnim akcentem dzisiejszego uroczego popołudnia było posadzenie drzewka pamięci w parku objezierskim - daru wszystkich absolwentów "na wieczną rzeczy pamiątkę".

K. Filipowiak


Pożegnanie absolwentów przez dyrektora szkoły na tle "nowego" pocztu sztandarowego

Pozostałe zdjęcia w galerii fotografii.
( POWRÓT )
 

IV Konkurs Gastronomiczny
    Dnia 19 kwietnia 2007 r. odbyła się czwarta edycja Konkursu Gastronomicznego organizowanego przez naszą szkołę. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu  ,,W krainie smaków'' brzmiało bardzo zachęcająco. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach.
    Udział w nim wzięło 13 uczniów z pięciu szkół kształcących w zawodach gastronomicznych. Były to: Zespół Szkół
w Rokietnicy filia w Murowanej Goślinie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Zespół Szkół Rolniczych
w Szamotułach, Zespół Szkół im. H. Kołątaja w Szamotułach oraz gospodarze konkursu tzn. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza
w Objezierzu.
    Uczniowie z naszego Zespołu (z Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych klasy III i II oraz ze Szkoły Zasadniczej
o specjalności kucharz małej gastronomii z klasy I) do konkursu zostali przygotowani przez nauczycielki przedmiotów zawodowych: mgr inż. Beatę Korzeniowską, mgr inż. Małgorzatę Kubiak oraz mgr inż. Annę Wachowiak, które jednocześnie wraz z mgr inż. Wiesławą Ciechanowską przygotowały konkurs od strony organizacyjnej. O wiosenny wystrój sali, w której odbywała się prezentacja i degustacja potraw zadbała mgr inż. Hanna Dekiert.

    Sponsorami konkursu, dzięki którym wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody byli: Starostwo Powiatowe, pani Anna Kanonik (właścicielka pensjonatu ,,Ogród Smaków ''w Chludowie), państwo Bożena i Dariusz Kujawa (przedsiębiorstwo ogrodnicze w Pamiątkowie) oraz państwo Krystyna i Mieczysław Ślązakowie (sklep spożywczy w Objezierzu).

    W jury konkursowym zasiedli znawcy sztuki gastronomicznej pani Anna Derbis (metodyk przedmiotów gastronomicznych oraz nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu na ul. Podkomorskiej) oraz panowie Mieczysław Wciórka (wieloletni szef komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu) i Andrzej Nowakowski (szef kuchni hotelu ,,Ikar'' w Poznaniu).
    Rywalizacja wśród uczniów była zacięta, choć nie przeszkadzała w okazywaniu sobie sympatii i udzielaniu dozwolonej pomocy. Efekty owego współzawodnictwa były bardzo piękne i smaczne , obrazują je poniższe tabele.
 

kategoria: Zakąski z mięs w fantazyjnych sosach
Nazwisko imię Szkoła Opiekun Potrawa Lokata
Smarsz Patrycja Zespół Szkół Objezierze Beata Korzeniowska kaczka dziwaczka

I

Ból Marta Zespół Szkół Objezierze Małgorzata Kubiak drobiowa niespodzianka
z żurawiną

II

Braun Sylwia ZS w Rokietnicy filia Murowana Goślina Danuta Borejsza-Wysocka Tęcza

III

Drozdowska Agnieszka MOW w Antoniewie Zbigniew Kowalewski schab Australijczyka wyróżnienie

 

Kategoria: Wypieki pełne owoców
Nazwisko imię Szkoła Opiekun Potrawa Lokata
Bartkowiak Ewa ZS w Rokietnicy filia Murowana Goślina Danuta Borejsza-Wysocka owocowa laurka

I

Szostak Agnieszka ZS Rolniczych w Szamotułach Urszula Golon motylkowa niespodzianka

II

Byczyńska Eliza Zespół Szkół Objezierze Małgorzata Kubiak piramidka z truskawkami

III

Przybylski Łukasz ZS im. H. Kołątaja w Szamotułach Władysława Łuczak tort pełen owoców wyróżnienie

Wyróżnienia specjalne przewodniczącego jury pana Mieczysława Wciórki za kreatywność otrzymały: Ewa Bartkowiak za ,,Owocową laurkę'', Patrycja Smarsz za ,,Kaczkę Dziwaczkę'' oraz Eliza Byczyńska za ,,Piramidki z truskawkami''.

Wiesława Ciechanowska

.

Uczestnicy konkursu z nagrodami

( POWRÓT )

Dary z Holandii

    W dniu 11 kwietnia zawitała do naszej szkoły grupa mieszkańców miejscowości Emmen z Holandii na czele z Christiną i Menno Vos, którzy od wielu lat przywożą dary dla szpitala powiatowego w Obornikach ale i dla innych instytucji. Nasza szkoła również otrzymała już po raz kolejny ławki szkolne i krzesła uczniowskie. Dyrektor szkoły pan Roman Ostrowski eleganckim dyplomem podziękował za wspieranie szkoły i zaliczył darczyńców do grona przyjaciół szkoły.
    Po wspólnej kawie w sali różowej pałacu, goście podziwiali występ zespołu tańca ludowego przygotowany przez pana Ryszarda Ciszaka, który wprowadził gości w zawiłości tańców ludowych w Polsce. Pierwszy raz zaprezentował się też chór Szkolnego Klubu Europejskiego - śpiewając "Odę do radości".


Rozładunek tira z darami


Dyplom dla darczyńcy pana Menno Vos


Wspólne zdjęcie przed pałacem w Objezierzu

K. Filipowiak

( POWRÓT )

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

    W dniu 26 marca odbyła się olimpiada zorganizowana przez:
        - Powiatowego Rzecznika Konsumentów
        - Starostwo Powiatowe w Obornikach.
Nasz uczeń Karol Ratajczak z klasy III Liceum Profilowanego zajął drugie miejsce, pozostawiając w pobitym polu wielu konkurentów ze szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu obornickiego.

Karol - gratulujemy !!!


Karol przyjmujący gratulacje od Pana Starosty Gustawa Wańkowicza

Admin

( POWRÓT )

Projekt Comeniusa na rok 2007 i 2008  już gotowy

     Marcowy weekend w dniach 9 -11.03.2007 zapisał się w pamięci uczestników międzynarodowego spotkania maksymalnym skupieniem i benedyktyńską pracą nad kolejnym projektem Comeniusa , a dotyczącym odnawialnych energii.  >> cały artykuł


Wytrwała praca nauczycieli z Polski, Niemiec i Francji


Intensywna praca z wykorzystaniem Internetu

Admin

( POWRÓT )

"Drzwi otwarte" - Objezierze 2007

       Wzorem lat ubiegłych otwarliśmy prawie wszystkie drzwi w naszej szkole dla uczniów klas trzecich gimnazjów i ich rodziców.
Od godziny 900  do Objezierza zaczęli zjeżdżać gimnazjaliści z rodzicami i znajomymi. Jak każdego roku zaprezentowaliśmy pełną ofertę kształcenia w wielu kierunkach. Najwięcej osób jednak pytało o Technikum Hotelarskie i szkoły gastronomiczne, co jest zrozumiałe, ponieważ jesteśmy jedyną placówką w okolicy z tak bogatą ofertą kształcenia w tych kierunkach. Wielu rodziców z zachwytem podziwiało naszą bazę dydaktyczną i możliwości edukacyjne, oraz dodatkowych zajęć jak chociażby wymiany międzynarodowej młodzieży. Oprócz uczniów naszej szkoły, którzy witali gości i wskazywali miejsca otwarte dla  zwiedzających, na wszystkie pytania zadawane przez uczniów gimnazjów i ich rodziców odpowiedzi udzielali nasi  nauczyciele, a pan dyrektor Roman Ostrowski pełnił rolę prawdziwego gospodarza, rozmawiając z wszystkimi gośćmi i zachęcając do podejmowania nauki w naszej szkole.
        Dla gości przygotowaliśmy wiele atrakcji – pani Elżbieta Czechowska przygotowała wystawę poświęconą współpracy zagranicznej szkoły, pani Ciechanowska przygotowała wystawy prac dyplomowych słuchaczy Szkoły Policealnej, oraz ekspozycje poświeconą umiejętnościom absolwentów szkoły gastronomicznej.
    Duże wrażenie na uczestnikach spotkania zrobił występ szkolnego zespołu tańca ludowego wykonującego wiązankę tańców ludowych - kierownikiem zespołu jest pan Ryszard Ciszak, który przygotował ten punkt programu.
      Uczniowie klasy II Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych z panią Wiesławą Ciechanowską tradycyjnie podejmowali wszystkich rodziców  kawą i rogalikami, wypiekanymi na bieżąco przez uczniów  klasy II Technikum Żywienia i Kucharzy Małej Gastronomii w pracowni gastronomicznej pod okiem pań – Małgorzaty Kubiak i Anny Wachowiak.

Krzysztof Filipowiak


Goście w pracowni komputerowej


Poczęstunek - rogaliki i kawa


Marcin i Mateusz w roli przewodników

( POWRÓT )

Konkurs Gastronomiczny "W królestwie smaków"

    Zapraszamy do wzięcia udziału w planowanej czwartej edycji Konkursu Gastronomicznego.
Zasady konkursu:

bulletKonkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
   
  *  Zimne zakąski z mięsa w fantazyjnych sosach
    
*  Wypieki pełne owoców
bulletNa konkurs można zgłosić jednego ucznia w wybranej kategorii,
bulletUczestnicy konkursu zobowiązani są sami zaopatrzyć się w surowce i niezbędny sprzęt, naczynia do wykonani i prezentacji potrawy konkursowej,
bulletUczniowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie i odzież ochronną,
bulletNa konkurs uczeń przyjeżdża z opiekunem,
bulletOpiekunowie nie pomagają uczestnikom w wykonywaniu potraw,
bulletCzas przeznaczony na wykonanie potrawy konkursowej to 240 minut,
bulletPotrawy konkursowe będą wykonywane w pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu. Każdy uczestnik wykonuje 6 porcji potrawy konkursowej,
bulletKażda potraw powinna posiadać swoja nazwę,
bulletPotrawy będą prezentowane przed jury konkursowym ( profesjonalnym i degustacyjnym )
bulletPrzy ocenie jury będzie brało pod uwagę: smak, estetykę podania, zastosowane techniki kulinarne, kreatywność,
bulletNa najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody,
bulletKonkurs odbędzie się 19 kwietnia 2007r. o godzinie 8:30 w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu (pracownia gastronomiczna w internacie),
bulletZgłoszenia uczestników proszę przesyłać dnia 20 marca 2007r.
bulletEwentualne zapytania należy kierować do B. Korzeniowskiej lub M. Kubiak
tel.    061 29 662 64, 
         0667 217 104, 
         061 29 662 76

Zespół Przedmiotów Zawodowych- Gastronomicznych
przewodnicząca Beata Korzeniowska               


( POWRÓT )

EuroPass - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  przesłała do szkoły suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tzw. Europassy, dla absolwentów, którzy  w minionych latach pomyślnie zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

    Prosimy wszystkich absolwentów z lat 2004 do 2006, którzy uzyskali potwierdzenie kwalifikacji zawodowych o osobisty odbiór
"Suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe" - EuroPass.

Uwaga: suplementy w języku angielskim będą wydawane w terminie późniejszym.


Dla absolwentów Techniku Organizacji Usług Gastronomicznych

K. Filipowiak

( POWRÓT )

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - XV finał

    Już XV raz wolontariusze w całej Polsce i wielu miejscach świata zbierają pieniądze dla dzieci ofiar wypadków.
W naszej szkole szesnastu uczniów-wolontariuszy, pod opieką Pań Elżbiety Byczyńskiej i Elżbiety Czechowskiej kwestowało w Objezierzeu i okolicznych wioskach. Podobnie jak w minionych latach hojność mieszkańców okazała się imponująca.
    Młodzież zebrała ostatecznie kwotę:

919,87 złotych

K. Filipowiak


Pani Elżbieta Czechowska z wolontariuszami


Pani Elżbieta Byczyńska z wolontariuszami


( POWRÓT )

Studniówka 2007

    Na sto dni przed maturą, 13 stycznia, uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami i rodzicami zorganizowali tradycyjny bal studniówkowy. Zaproszonych gości oraz  koleżanki i kolegów powitały Marysia Płotkowiak z klasy IV Techniku Organizacji Usług Gastronomicznych i Technikum Rolniczego i Małgosia Nowicka z klasy III Liceum Profilowanego.
    Pan dyrektor Roman Ostrowski, życząc młodzieży wspaniałej zabawy, wspomniał że jest to jego dwudziesta studniówka w naszej szkole. Po sakramentalnych słowach "Studniówkę 2007" uważam za rozpoczętą - młodzież zatańczyła wspaniałego poloneza. Zabawa w doskonałym nastroju trwała do białego rana.
    Szczególny moment nastąpił o północy kiedy to wychowawcy - Panie Wiesława Ciechanowska i Janina Grzechnik oraz Pan Jacek Korzeniowski, wznieśli uroczysty toast za pomyślność wychowanków, rozdzielili wspaniały tort i udekorowali wychowanków zielonymi koniczynkami na szczęście.
    Szczególne podziękowania należą się wspaniałym rodzicom - wielu mamom które wraz z Panią Barbarą Kokott przygotowały wyśmienite potrawy i ojcom, którzy dzielnie pilnowali bezpieczeństwa bawiących się.

Maturzystom życzymy powodzenia na maturze.

Krzysztof Filipowiak


Marysia i Małgosia witają gości


Życzenia Pana Dyrektora


Klasa IV TOUG i TR z wychowawczyniami oraz dyrektorem szkoły


Klasa III LP z wychowawcą

( POWRÓT )

Dzień Patrona 2006 - 22 grudnia

      Jak każdego roku, w ostatnim dniu nauki roku kalendarzowego, społeczność szkoły i znakomici gościcie uczestniczyli w uroczystych obchodach dnia patrona szkoły - Adama Mickiewicza. Dzień patrona, to doskonała okazja do podsumowań minionego roku - dyrektor Roman Ostrowski, przedstawił osiągnięcia i sukcesy całej społeczności szkolnej, lista była imponująca. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie szkoły skupieni w zespole tanecznym, chórze i zespole pracującym w ramach warsztatów teatralnych. Szczególny entuzjazm wzbudził występ wspomnianego zespołu teatralnego prezentującego balladę "Pani Twardowska".
Uroczystość zakończyło wspólne dzielenie się opłatkiem.
    Następnie pracownicy szkoły i zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w pałacu szkoły.

Krzysztof Filipowiak


Zespół taneczny


Chór szkolny


"Pani Twardowska" w wykonaniu grupy teatralnej


Finał "Pani Twardowskiej"

( POWRÓT )

"Mickiewiczowi potomni"

15 grudnia gościliśmy uczestników X Konkursu Recytatorskiego "Mickiewiczowi potomni".
    W wykonaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych usłyszeliśmy wiersze poetów romantycznych.
Trudu pracy w komisji podjęli się: Barbara Bieganowska, Ewa Jankowiak, Maria Kromolicka, Joanna Kramer i Antoni Żuromski.
    Zwycięzcami konkursu okazali się:
w kategorii szkół podstawowych - Michała Surma ze szkoły nr 4 z Obornik,
w kategorii gimnazjów - Sonia Myślińska z gimnazjum nr 2 z Rogoźna,
nagrodę publiczności zdobyły:
    Sonia Myślińska - wśród gimnazjalistów
    Laura Reiss - wśród uczniów szkół podstawowych ( Szkoła Podstawowa nr 3 z Rogoźna)

Dziękujemy szczodrym sponsorom:
        Starostwu Powiatowemu w Obornikach,
        Przedsiębiorstwu Usług Telekomunikacyjnych "KOMA" z Poznania,
        Hurtowni "DENAR" z Obornik.

Poczęstunek dla gości przygotowała klasa III Techniku Organizacji Usług Gastronomicznych pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Kubiak i pani Hanny Kowalak.
    Organizacją konkursu zajęła się klasa I Liceum Profilowanego pod kierunkiem wychowawczyni pani Elżbiety Dembińskiej.

Krzysztof Filipowiak


Laureatka konkursu i nagrody publiczności


Jury konkursu

( POWRÓT )

Przetarg - zakup oleju opałowego

Ogłoszenie o zamówieniu – 

  zakup i dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i etyliny

 1. Zamawiający :

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, 64-600 Oborniki

tel.( 061) 29 66 276,  fax. ( 061) 29 66 276, e-mail    zs@objezierze.pl                                                           
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można pobrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Objezierze,
64-600 Oborniki  w sekretariacie u p. Elżbiety Bańdurskiej  lub na stronie internetowej  www.bip.oborniki.info

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie :
Przetargu nieograniczonego:

2. Przedmiotem zamówienia jest :

           - olej opałowy                           75 000 litrów
           - etylina                                     2 000 litrów
           - olej napędowy                          3 000  litrów

3. Opis przedmiotu zamówienia :
W zakres zamówienia  wchodzi zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby zamawiającego oraz dostawa oleju napędowego  i etyliny z dystrybutorów w stacji paliw.
Wspólny słownik zamówień (CPV)  23000000-7

3.1  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

4.   Wartość zamówienia do 60 000 euro.

5. Osoby do kontaktu:

a) Dyrektor Zespołu Szkół – Roman Ostrowski

                Objezierze, 64-600 Oborniki Tel./Fax. ( 067)29 66 287, w godz. 9.00 do 12.00

b). Sekretarz szkoły – Elżbieta Bańdurska

                 Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w Objezierzu, 64-600 Oborniki, w godz. od 800 do 1400

6. Termin wykonania zamówienia:   od 1 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r

7. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 

      1.   Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

  1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )

  10.Kryteria oceny ofert :

- cena za wykonanie zamówienia                        100 %

12. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2006r.  o godzinie 11.00

       Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu,
        64-600 Oborniki

13. Otwarcie ofert  nastąpi dnia 21.12.2006r. o godzinie 12.00 w siedzibie zamawiającego                                

14.  Data wysłania ogłoszenia:  12.12 2006r.

                                                                                         Dyrektor

                                                                                                (-) Roman Ostrowski

( POWRÓT )

Prawo jazdy kategorii B ponownie dla uczniów Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu

    Zespól Szkól im. Adama Mickiewicza w Objezierzu otrzymał z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego pozwalającego pełniej realizować szkolenie praktyczne w zawodach rolniczych i okołorolniczych. Dobrze przygotowane i odpowiednio umotywowane wnioski przygotowane i wysłane zostały do ministerstwa już dość dawno, bo na początku kwietnia b.r. W miesiącu sierpniu dotarła do szkoły radosna informacja o przyznaniu dotacji w kwocie ponad 60 tys. złotych. Ta bardzo znacząca dla szkoły kwota przeznaczona została na zakup : 
   -   samochodu osobowego Fiat Punto z przystosowanie do szkolenia uczniów w zakresie  
        prawa jazdy kat. B 
   -   siewnika zbożowego z elektronicznym urządzeniem kontrolująco-sterującym 
   -  dwóch zestawów multimedialnych składających się z notebooka i wideoprojektora 
   -  pakietu specjalistycznych programów komputerowych z zakresu nawożenia  , uprawy roli,
      hodowli oraz ekonomiki rolnictwa

Roman Ostrowski
dyrektor szkoły


Fiat Punto do nauki jazdy w salonie w Poznaniu ...


Fiat Punto do nauki jazdy już przed pałacem w Objezierzu


Pierwsza jazda ucznia Techniku Rolniczego Adama Chałpniczaka


Lekcja z wykorzystaniem zestawu multimedialnego w klasie I Liceum Profilowanego


Uczniowie przy nowym siewniku

( POWRÓT )

Spotkanie z okazji tygodnia misyjnego

    Sala marmurowa  pałacu w dniu 30 października stała się wielką ekspozycją poświęconą misjom w Środkowej Afryce. Ksiądz Cezary Wieczorek misjonarz, który przez trzy lata prowadził misje w Togo, przywiózł do Objezierza wiele pamiątek z Afryki i mnóstwo zdjęć, przedstawiających życie codzienne tamtejszych ludzi. Wszyscy uczniowie szkoły mieli okazje poznać specyfikę pracy misyjnej w trakcie godzinnej opowieści, przeplatanej scenami z życia codziennego Afrykańczyków. Każde spotkanie rozpoczynał symboliczny wybór wodza wioski, który przez całe spotkanie zasiadywał na symbolicznym tronie czyniąc honory pana wioski. Młodzież z zainteresowaniem słuchała opowieści z Afryki a na koniec przyjmowała błogosławieństwo z poleceniem przeniesienia do rodziców i najbliższych członków rodziny.
Był to wyjątkowy dzień który pozwolił nam zrozumieć specyfikę misji jako sposobu głoszenia Dobrej Nowiny.
    Stowarzyszenie Misji Afrykańskich od samego początku miało charakter międzynarodowy. Pierwsi misjonarze pochodzili z Francji, Hiszpanii i Włoch. W miarę upływu czasu kolejne kraje dołączały się do tego dzieła, wysyłając swoich misjonarzy do Afryki. Dzisiaj SMA to wielka międzynarodowa rodzina, skupiająca nie tylko misjonarzy pochodzących z Europy czy Ameryki, ale również z Indii, Filipin i wielu krajów Afryki. Nasza międzynarodowość przejawia się w przeróżny sposób. Już sama formacja przesiąknięta jest tym duchem, pracujemy również we wspólnotach międzynarodowych a współbracia z wszystkich krajów współpracują ściśle ze sobą. 


ks. Cezary Wieczorek SMA
diecezja łomżyńska
Prowincjalat Borzęcin Duży

K. Filipowiak


Początek opowieści ks. Cezarego Wieczorka  - w tle wódz wioski w stroju reprezentacyjnym


Zasłuchani uczniowie


Fotografie przedstawiające życie w Afryce

( POWRÓT )

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych i Bibliotekarzy - 23 X 2006 r

    Hasło   " CZYTAĆ,  WIEDZIEĆ,  ROBIĆ "

    Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.
    Z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu korzystają uczniowi, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz inne  zainteresowane osoby ze środowiska. W celu kreowania, rozbudzenia i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, organizowane są działania promocyjne biblioteki szkolnej, księgozbioru i nowości wydawniczych.
    Dzień Bibliotek Szkolnych pomaga tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca przyjaznego, gościnnego, interesującego i ważnego. Tegoroczne hasło podkreśla związek czytania, zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce.
    Od bieżącego roku szkolnego funkcjonuje w naszej bibliotece centrum multimedialne sfinansowane z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Janina Grzechnik


Uczniowie korzystający z  Centrum Multimedialnego


Pani Janina Grzechnik obok okazjonalnej ekspozycji

( POWRÓT )

Wycieczka pracowników do Międzygórza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    Tradycyjnie wybraliśmy się na wycieczkę, żeby świętować Dzień Edukacji Narodowej. Po dziesięcioletniej przerwie ponownie odwiedziliśmy ziemię kłodzką. Bazą naszego pobytu było urokliwe Międzygórze. Po przyjeździe zorganizowaliśmy wieczorek piosenek i tańca. Wszyscy byli dobrze przygotowani przynieśli ze sobą śpiewniki większe i mniejsze, dzięki czemu mogliśmy do późnych godzin biesiadować.
    Rano skoro świt i korzystając z uroczej pogody, wyruszyliśmy na Śnieżnik (1425 m). Wieczorem odbyły się zajęcia w grupach tematycznych, każdy mógł wybrać to co lubi najbardziej.
    Niedzielny poranek powitał nas pochmurnym niebem, ale pełni nadziei ruszyliśmy do Kudowy Zdrój. Tam nastąpił podział na dwie grupy, pierwsza grupa pozostała w parku zdrojowym, natomiast druga pojechała do Karłowa, żeby wejść na Szczeliniec Wielki (919 m). Po powrocie do Kudowy w uroczym Starym Młynie zjedliśmy obiad i pełni nadziei ruszyliśmy w drogę powrotną - żałując że tak piękne chwile będziemy mogli przeżywać dopiero za rok, na kolejnej wycieczce.

K.F.


Na Śnieżniku Kłodzkim


Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych


Bardziej odważni tak ekstremalnie schodzili ze Szczelińca - gratulacje !!!

( POWRÓT )

Dzień Edukacji Narodowej

W przeddzień dnia pracowników oświaty, społeczność szkoły spotkała się na uroczystej akademii. W gronie zaproszonych gości znaleźli się emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców i Starosta Obornicki. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Pan Roman Ostrowski, składając wszystkim pracownikom serdeczne życzenia i słowa uznania za rzetelna pracę na rzecz uczniów. Następnie uhonorował 11-tu nauczycieli i 5-ciu pracowników administracji i obsługi nagrodami. Starosta Obornicki Antoni Żuromski składając życzenia, przypomniał że w trakcie swego dorastania nauczyciele wraz z rodzicami kształtowali jego postawę życiową. Również Pan Mariusz Ewert - przewodniczący Rady Rodziców złożył nauczycielom bardzo serdeczne życzenia, przypominając że to właśnie w szkole uczniowie spędzają większość czasu i są kształtowani podobnie jak w domu rodzinnym.
    Po życzeniach uczestnicy spotkania zostali uraczeni wspaniały przedstawieniem przygotowanym przez uczniów klasy II gimnazjum pod okiem wychowawczyni Pani Elżbiety Czechowskiej. Wszyscy doskonale się bawiliśmy i chwilami zapadaliśmy w zadumę  kiedy słuchaliśmy słynnej Lwowskiej piosenki "Tylko we Lwowie" ze słowami dotyczącymi naszej szkoły - brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Końcowym akordem były piękne róże jako dowód uznani i sympatii wręczone przez uczniów  nauczycielom, zaproszonym gościom i pracownikom szkoły.

K. Filipowiak


Fragment lekcji w wykonaniu uczniów ...


"Tylko w Objezierzu ..." uczniowie wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą Czechowską


Wspaniałe róże i życzenia

( POWRÓT )

XXV Jubileuszowy Rajd "Mickiewiczowskim szlakiem"  (30 września 2006r)

   Tradycyjnie w ostatnią sobotę września miłośnicy wędrówek i Adama Mickiewicza spotykają się na trasie rajdu "Mickiewiczowskim Szlakiem". Tegoroczny rajd, był wyjątkowy ponieważ już  XXV czyli jubileuszowy.
    Jak na jubileusz przystało wszystko było wyjątkowe, od pogody począwszy poprzez wyjątkowych gości na wyjątkowej liczbie  1100 wspaniałych  wędrowców z całej Wielkopolski skończywszy. Pokonując trasę pieszo i na rowerach dotarli z Obornik do Objezierza w doskonałych nastrojach. Start rajdu miał tradycyjnie miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach a meta w uroczym parku przypałacowym Zespołu Szkół w Objezierzu. Na mecie na uczestników czekała ciepła kiełbasa, wiele konkursów sprawnościowych i niespodzianka w postaci roweru jako nagrody za najpiękniej udekorowany pojazd rajdowy. Nagrodę ufundowała firma "SAIKO".
     Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy za udział w rajdzie i okazałe puchary. Na zakończenie umówiliśmy się na kolejne spotkanie za rok.

Zatem do zobaczenia w przyszłym roku.

Krzysztof Filipowiak


Na mecie w Objezierzu


Na mecie w Objezierzu


Występ szkolnego zespołu folklorystycznego


Szefowie startu i mety (dyrektorzy Ostrowski i Dyczkowski)


Wspaniałe kiełbaski na mecie


Jak na rodzinnym pikniku ...

( POWRÓT )

Przetarg - samochód do nauki jazdy

 

                                                                                                                                     Oborniki, dnia 26.09.2006r.

                                  Ogłoszenie o zamówieniu –dostawa

                                  Oborniki: Objezierze

1. Zamawiający :

Zespół Szkół  im Adama Mickiewicza, Objezierze 3,  64-600 Oborniki

tel./fax 061/2966276, e-mail : zs @objezierze.pl

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie :

Przetargu nieograniczonego:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można pobrać w siedzibie Zamawiającego, Objezierze 3 64-600 Oborniki  lub pocztą elektroniczną ,

udzielanie wyjaśnień do dnia 04.10.2006r. u p. Elżbiety Bańdurskiej tel. 061/2966276

sekretariat Zespołu  Szkół.

2. Przedmiotem zamówienia jest :

    Dostawa samochodu osobowego nowego na potrzeby nauki jazdy szt   -  1

3. Opis przedmiotu zamówienia :

-          typ: osobowy

-         ilość pasażerów: 5 osób

-         silnik o pojemności: 1,2 – 1,4cm³

-         wersja: 5 drzwiowy

-         lakier: metalizowany

-         wspomaganie układu kierowniczego

-         poduszki powietrzne: 2 szt. (kierowca i pasażer)

-         elektrycznie otwierane szyby

-         ABS

-         centralny zamek zdalnie sterowany

-         regulacja wysokości kierownicy i siedzenia kierowcy

-         dostosowany do prowadzenia szkolenia „Nauka Jazdy” tj.

                     -  zamontowany mechanizm pedałów

                     -  oznakowany literą „ L ‘’

                     -  kpl. lusterek

      Wspólny słownik zamówień (CPV)   34. 11. 70. 00-0

3.1 Rysunki, plany, schematy :

      nie dotyczy

3.2 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

4.1 Wartość zamówienia do 60 000 euro. 

5.1 Osoba do kontaktu:

5.2 Elżbieta Bańdurska  -  Sekretarka

      Zespół Szkół, Objezierze 3, 64-600 Oborniki,  w godz. od 8.00 do 13.00

6. Termin wykonania zamówienia  ostateczny  25.10.2006r.

7. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

    1.   Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

  1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 z późn. zmianami.

9. Termin związania  z ofertą  30 dni

  10.Kryteria oceny ofert :

     - cena za wykonanie zamówienia                 100 %

11. Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2006r.  o godzinie 10.00

       Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Objezierzu

13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2006r. o godzinie 11.00 w siedzibie   Zamawiającego

14.  Data ogłoszenia:  26.09.2006r.

 

                                                                                        Dyrektor

                                                                                                (-) Roman Ostrowski

    ( POWRÓT )

Sprzątanie świata 2006

    21 września 2006 r. przeprowadzono w naszym Zespole Szkół akcję ,,Sprzątanie Świata - Polska 2006''. Ogólnopolska akcja była przeprowadzona w dniach 15 - 17 września 2006 r. U nas ze względów organizacyjnych została ona przesunięta i przeprowadzono ją właśnie w czwartek 21.09.06 r.
Piękna pogoda nam sprzyjała i sprzątający mogli przy okazji skorzystać z jesiennego słońca.
Przed samym sprzątaniem została przeprowadzona akcja informacyjna, która miała za zadanie przybliżyć wszystkim cele i główne hasło tegorocznych działań, które brzmiało:

,,Selektywna zbiórka odpadów''

Ponadto wszyscy wychowawcy klas biorących udział w sprzątaniu otrzymali pisemną informację o akcji, z którą zapoznali uczniów na lekcjach. Uczestnicy  na kolejnych godzinach lekcyjnych sprzątali przydzielone tereny zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. W akcji wzięło udział 14 klas, łącznie teren parku i internatu sprzątało ok. 300 uczniów. Po zakończeniu akcji przewodniczący klas wypełniali sprawozdanie z jej przebiegu w ich klasie, podsumowując efekty sprzątania oraz opisując co akcja dała uczestniczącym w niej uczniom. Powtarzały się opinie, że uczniowie czują satysfakcję z wykonanej pracy, są zadowoleni że posprzątali piękne otoczenie szkoły oraz, że udział w akcji przybliżył im ideę segregacji odpadów.
Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do posprzątania pięknego parku otaczającego szkołę.

Wiesława Ciechanowska
szkolny koordynator akcji


Akcja plakatowa propagująca sprzątanie świata


Zbieranie śmieci w parku objezierskim


Przed pałacem w Objezierzu


Efekt naszej akcji ...

( POWRÓT ) 
 

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007

    W dniu 4 września spotkała się cała społeczność szkoły na uroczystym apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Apel poprzedziła uroczysta masz święta w intencji młodzieży i nauczycieli odprawiona przez księdza proboszcza Wojciecha Napierałę. Uroczystość inauguracyjną zaszczycił swoją obecnością Pan Starosta Obornicki Antoni Żuromski.
    Po apelu uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach. W bieżącym roku szkolnym przybyła do naszej szkoły 130-osobowa grupa uczniów klas pierwszych, którzy podczas apelu złożyli uroczyste ślubowanie.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy powodzenia w nauce!
 


Imponująca grupa pierwszoklasistów


Uroczyste życzenia Starosty Obornickiego

Krzysztof Filipowiak

( POWRÓT ) 

10-lecie współpracy szkół z Objezierza i Lüchow

    Dziesięć  lat  minęło,  kiedy zostały nawiązane pierwsze kontakty najpierw listowne a potem bezpośrednie wizyty i rewizyty, które zaowocowały bujnym rozwojem nie tylko  partnerstwa obu szkół, ale przerodziły się w szerszą współpracę innych szkół z Francji, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Wiosną 1996 przyszedł  do Objezierza pierwszy  list napisany przez Kerstin Lezius a po następnych  czterech   nastąpiła pierwsza historyczna pionierska wizyta studyjna w Objezierzu. Uczestniczyli w niej: Kerstin Lezius, Liesel Kruger i Armin Haebler  zapoczątkowując  pełne sukcesów dziesięciolecie. Dodatkowym  efektem współpracy  szkól w Objezierzu i  Luchow jest rozwinięcie kontaktów  samorządowych, które zostały  oficjalnie sformalizowane umowami  powiatów  partnerstwie powiatów Oborniki i Lüchow- Dannenberg w dniu 28.06. 2001 i partnerstwie miast Oborniki i Lüchow w dniu 30.05. 2006.
 W dniu 31.08.2006 przybyli do Zespołu  Szkół w Objezierzu nauczyciele z BBS  Lüchow,  którzy w ciągu minionych dziesięciu lat szczególnie angażowali się w realizację idei partnerstwa. Heinz Riebau,  Armin Haebler,  Raimund Grote,  Ursula Grote,  Karin Hanspach,  Liesel Krüger, Horst von Mahren,  Jürgen Sprockhoff.  Nie mogła  niestety przybyć inicjatorka nawiązania współpracy Kerstin Lezius z powodu choroby matki, która mieszka w Braunschweig. Ostatni sierpniowy wieczór upłynął pod znakiem wspomnień i refleksji ale i snucia nowych planów na najbliższe lata.
    1 września 2006r. w 67- rocznicę wybuchu  II wojny światowej ma miejsce uroczysta Sesja z okazji dziesięcioletniej współpracy szkół wraz z zaproszonymi nauczycielami z BBS Lüchow. Zaproszeni zostali starostowie: Jacek Koralewski i Antoni Żuromski, przedstawiciel Kuratorium Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ksiądz proboszcz Wojciech Napierała, dr Wincenty Wrześniewski, przedstawiciele samorządu uczniowskiego.  Prezentacje multimedialne przygotowali Krzysztof Filipowiak i Jürgen Sprockhoff. Każdy z gości poproszony zostanie o wypowiedzenie swoich osobistych refleksji na temat minionych lat współpracy a dyrektorzy Roman Ostrowski i Raimund Grote dokonają bilansu dotychczasowej współpracy.
    Wszyscy zaproszeni goście otrzymali  kronikę współpracy opracowaną przez autora notatki a o której szatę graficzną zadbali Roman Ostrowski i Krzysztof Filipowiak.
    Oprawę muzyczną stanowił  koncert skrzypcowy w wykonaniu Martyny Magdziarz z Tarnowa.
Po uroczystym obiedzie goście zwiedzają Oborniki i okolice. 
W salach pałacu  Wiesława Ciechanowskia, Elżbieta Czechowska i Beata Korzeniowska urządziły okolicznościową  wystawę ilustrującą minione dziesięciolecie. W objezierskim  parku planowany jest wypiek chleba w tradycyjnym piecu chlebowym, na który zaprasza Jan Napierała.
    W sobotę goście udadzą się Szlakiem  Piastowskim odkrywając piękno Wielkopolski w towarzystwie Jarosława Piłata. A wieczorem odbędzie się Międzynarodowy Wieczór Przyjaźni. W niedzielę  goście odjeżdżają do Lüchow wzbogaceni o nowe idee, pomysły na dalsze wspólne projekty.  Być może już wkrótce zawitają do Objezierza uczniowie z BBS Lüchow z okazji 25  Rajdu Mickiewiczowskiego....

Adam Maliński


Historyczne spotkanie po 10 latach przy stole gdzie podpisano akt partnerstwa  


Dwaj wielcy przyjaciele - dyrektorzy szkół w Lüchow i Objezierzu

( POWRÓT )