Strona główna W górę

Patron

Hymn i sztandar Patron Samorząd uczniowskiPrzez wiele lat Zespół Szkół Rolniczych w Objezierzu nie posiadał patrona. W końcu postanowiono temu zaradzić. Rozpisano ankietę wśród nauczycieli i uczniów. Mieli oni wybierać między samymi znamienitymi Polakami: Dezyderym Chłapowskim, Tadeuszem Kościuszką i Adamem Mickiewiczem. Okazało się, że znaczna większość ankietowanych powiedziała „tak” romantycznemu poecie, który marzył, by jego „księgi zbłądziły pod strzechy”. Na decyzje te wpłynął fakt, iż Adam Mickiewicz dwukrotnie gościł w Objezierzu (pierwszy raz 15 – 23 grudnia 1831r, drugi raz 1 stycznia 1832r), co uwiecznił w strofach „Pana Tadeusza”:
     „... więc z panem Józefem
     Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem,
     A podówczas żył na wsi blisko Objezierza,
     Polowaliśmy na małego zwierza”.
                                                       (Ks.VII)
Prawdziwym rzecznikiem Adama Mickiewicza jako patrona był ówczesny wicedyrektor i polonista Zespołu Szkół Rolniczych mgr Zbigniew Adamczewski. Po latach, w pięknych pałacowych wnętrzach opracował wystawę poświęconą m.in. pobytowi wieszcza w Wielkopolsce. Ekspozycję tę można zwiedzać do dziś.
Uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Objezierzu imienia Adama Mickiewicza odbyła się 9 czerwca 1989 roku. Odtąd duch wieszcza żyje wśród objezierskiej młodzieży. Płaskorzeźba z jego podobizna widnieje tuz przy wejściu do budynku szkoły. Od lat uczniowie Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza w Objeziezru uczestniczą w rajdach popularyzujących ich patrona. Na terenie szkoły organizowana jest meta tejże imprezy. Możemy pochwalić się też osiągnięciami recytatorów, którzy, interpretując wiersze Adama Mickiewicza, sięgali po zwycięstwa i wyróżnienia na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Od kilkunastu lat, odbywa się w naszej szkole konkurs recytatorski „Mickiewiczowi potomni”. Impreza ta cieszy się ogromną popularnością. Co roku, około 15 grudnia do Objezierza przyjeżdżają gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych powiatu obornickiego, by popisać się umiejętnością interpretacji mickiewiczowskich strof.
Prawdziwym świętem Adama Mickiewicza jest w Objezierzu Dzień Patrona. W ostatnim dniu nauki przed Bożym Narodzeniem cała społeczność szkolna spotyka się na akademii poprzedzonej uroczystą mszą św. Młodzież i nauczyciele za punkt honoru stawiają sobie, by za każdym razem pokazać coś nowego. Były już „tańce, hulanki, swawole” wzorowane na „Pani Twardowskiej”, była szkolna wersja „Dziadów”, przyprawiający o dreszcze „Koncert Jankiela”, romantyczne i pełne humoru scenki z „Pana Tadeusza”, słowem Mickiewicz – patriota, uwodziciel, żartowniś.
Źródła historyczne podają, że Adam Mickiewicz przebywał w Objezierzu tylko kilka dni ,ale społeczność szkolna, przekonana jest, iż jest On wśród nas do dziś.

Adam Mickiewicz w Objezierzu    

          Dnia 14 grudnia 1831 r. Wincenty Turno spotyka w Poznaniu Adama Mickiewicza
(w Ziemstwie kredytowym zarządzanym przez Józefa hrabiego Grabowskiego, dziedzicz Łukowa) i zaprasza go do Objezierza. W dniu 15 grudnia 1831 r. Adam Mickiewicz przybywa do Objezierza. Spotyka tutaj swojego przyjaciela i kolegę po piórze Stefana Garczyńskiego. Ze zwierzeń swego przyjaciela, uczestnika powstania listopadowego zaczerpnął Adam Mickiewicz materiał do znanego wiersza “Reduta Ordona”. Echa pobytu w Objezierzu i okolicy odnajdziemy w “Panu Tadeuszu”. Np. postać Adama Turno znakomitego gawędziarza posłużyła Mickiewiczowi jako pierwowzór Asesora i Rejenta, a jego opowieść o chartach jako kanwa słynnej kłótni obu szlachciców o walory swych psów.