Strona główna

Nasza szkołaHymn i sztandar
Patron
Samorząd uczniowski


Ogólne informacje o szkole

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu to szkoła z ponad 50 letnią tradycją kształcenia zawodowego na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Pozytywny wizerunek szkoły kształtuje nie tylko wyjątkowe jej usytuowanie i panująca atmosfera, ale przede wszystkim profesjonalizm i oddanie nauczycieli i pracowników, a także sukcesy uczniów oraz absolwentów. Uczniowie Technikum Rolniczego od wielu lat zdobywają tytuły laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiady Innowacji Technicznych. Wysoka jest też zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szkoła jest też ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie wszystkich kwalifikacji występujących w obrębie nauczanych zawodów. Zespół Szkół w Objezierzu jest jedyną szkołą w Powiecie Obornickim prowadzącą praktyczne kształcenie zawodowe, w oparciu o szkolną bazę dydaktyczną. W zakresie oferty edukacyjnej, również nie ma konkurencji w powiecie. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz pracodawcami organizując bardzo atrakcyjne miejsca odbywania praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Hotelarstwa (hotele: Sheraton, Andersia, Mercure ). Od ponad 20 lat funkcjonuje współpraca ze szkołą zawodową w Dolnej Saksonii w Niemczech. Mimo położenia na wsi, dzięki nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w 2007r., uczniowie mają wspaniałe warunki do uprawiania sportu, osiągając wysokie miejsca w województwie w grach zespołowych oraz w tenisie stołowym. W zasadniczej szkole zawodowej prowadzone jest od kilku lat kształcenie w oddziałach integracyjnych. Szkoła posiada również internat na 38 miejsc oraz stołówkę, umożliwiając w ten sposób podjęcie nauki w wybranym zawodzie uczniom z odległych miejscowości.