Strona główna

Zamówienia


Rok 2023/2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup i dostawę paliw płynnych 2023/24( POWRÓT )

Rok 2022/2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup i dostawę paliw płynnych 2023( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniu obsługi gości( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku stołówki szkolnej

  Zawiadomienie   (do pobrania)

( POWRÓT )

Informacje o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych w 2022 roku( POWRÓT )

Informacje o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu kelnerskiego i kuchni bankietowej( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe - 5/2021  Zapytanie ofertowe   (do pobrania)

  Formularz ofertowy   (do pobrania)

  Projekt umowy   (do pobrania)

( POWRÓT )

Informacje o wyborze oferty na dostawę odzieży roboczej( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe - 4/2021  Zapytanie ofertowe   (do pobrania)

  Formularz ofertowy   (do pobrania)

  Projekt umowy   (do pobrania)

( POWRÓT )

Informacje o wyborze oferty na zorganizowanie kursów
  Informacja o otwarciu ofert w dniu 29 kwietnia 2021r

( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe - 3/2021  Zapytanie ofertowe   (do pobrania)

  Formularz ofertowy   (do pobrania)

  Projekt umowy   (do pobrania)

( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty na zakup i dostawę oleju opałowego( POWRÓT )

Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę oleju opałowego( POWRÓT )

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej na zakup i dostawę oleju opałowego
  Formularz cenowy - oferta dodatkowa   (do pobrania)

( POWRÓT )

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty na zakup i dostawę paliw płynnych( POWRÓT )

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę paliw płynnych( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty

( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe - Projekt 8.3.1


 Załącznik nr. 1   Formularz ofertowy   (do pobrania)

 Załącznik nr. 2   Wzór umowy   (do pobrania)

( POWRÓT )

Rostrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę paliw w 2020r


   Wyniki punktowe przetargu na dostawę paliw płynnych w roku 2020   (do pobrania)

( POWRÓT )

Zakup i dostawa paliw w 2020r Załącznik nr. 1   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   (do pobrania)

( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr. 1   Formularz ofertowy   (do pobrania)

 Załącznik nr. 2   Wzór umowy   (do pobrania)

( POWRÓT )

Rok 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty
( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe
 Załącznik nr. 1   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   (do pobrania)

 Załącznik nr. 2   Formularz ofertowy   (do pobrania)

 Załącznik nr. 3   Umowa   (do pobrania)

 Załącznik nr. 4   Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych   (do pobrania)

( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty
( POWRÓT )

Zapytanie ofertowe


 Załącznik nr. 1   formularz ofertowy   (do pobrania)

 Załącznik nr. 2   wzór umowy   (do pobrania)

( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty
( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty
( POWRÓT )

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
( POWRÓT )

Wybór oferty
( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty
( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty
( POWRÓT )

Zawiadomienie o wyborze oferty( POWRÓT )