Strona główna

Zajęcia pozalekcyjne


Kółko dramatyczne
Zespół taneczny

   

        Oprócz nauki młodzież musi mieć możliwość realizacji zainteresowań i rozwoju swojej osobowości. Najlepszym sposobem wypełniania tych funkcji są zajęcia dodatkowe poza lekcjami, poza programem  wynikającym z obowiązku szkolnego.


Zajęcia pozalekcyjne w roku 2017/18