Strona główna

Rekrutacja
Nasza oferta na rok szkolny 2023/2024
TECHNIKUM
         Proponowane zawody : 

·   technik  żywienia i usług gastronomicznych

·    technik hotelarstwa

·    technik rolnik

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

         Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:

·     kucharz   

·     mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kształcenie praktyczne realizowane jest w oparciu o szkolną bazę dydaktyczną

·     tapicer   

Kształcenie praktyczne realizowane będzie w obornickich firmach
MINIMAXX SOFA i TAPPOL
które obejmą naszych uczniów specjalnym patronatem


Kontakt ze szkołą:

    Adres: Zespół Szkół
                im A. Mickiewicza

                Objezierze
                64-600 Oborniki

    Telefon : 61 29-66-276

    Faks: 61 29-66-276

    E-mailzs@objezierze.pl    
    

Dokumenty do pobrania: 
       Szkoła Podstawowa

 Klauzula rekrutacji do ZS Objezierze zgodnie z wymogami RODO   (do pobrania)

 

Film o szkole


 

Galeria zdjęć obrazujących działalność edukacyjną


Zabytkowy pałac w którym przebywał Adam Mickiewicz


Zajęcia praktyczne kl III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych


Zajęcia praktyczne - Technik Hotelarstwa


Ślubowanie uczniów Klas Policyjnych 2018


Ślubowanie uczniów Klas Policyjnych 2019


Praktyki zawodowe w Hotelu Mercury w Poznaniu


Praktyczna nauka zawodu - tapicer


Wspólny projekt z partnerską szkołą w Gruzji


Gruzja 2018


Dzień Sportu - Hala Sportowa


Nowe wyposażenie do kształcenia praktycznego


Szkolny Zespół Folklorystyczny - nad Morzem Czarnym


Kurs specjalistyczny w ramach projektu


Zajęcia praktyczne - Technik Rolnik


Projekt Gastronomiczny "Culinary Excelenc"


Zajęcia praktyczne - Operator Mechanik Maszyn i Pojazdów Rolniczych