Strona główna

Projekty

Harmonogram zajęć dodatkowych z matematyki 02.01 - 30.04.2023

  Harmonogram plik   (dokument do pobrania)

( POWRÓT )

Aktualizacja harmonogramu zajęć dodatkowych z matematyki

  Aktualizacja harmonogramu zajęć z matematyki (dokument do pobrania)

( POWRÓT )

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu 8.3.1

  Aktualizacja harmonogramu wsparcia (dokument do pobrania)

( POWRÓT )

„Komunikat - sprostowanie”


( POWRÓT )

„Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu”

HARMONOGRAM UDZIELANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 8.3.1

  Korekta z dnia 31 maja 2022r. do harmonogramu form wsparcia

  Korekta harmonogramu wsparcia (dokument do pobrania)

  Korekta z dnia 7 marca 2022r. do harmonogramu form wsparcia - zajęcia dodatkowe z matematyki

  Korekta harmonogramu zajęć z matematyki (dokument do pobrania)

  Korekta z dnia 28 lutego 2022r. do harmonogramu kursów

  Korekta harmonogramu (dokument do pobrania)

  Harmonogram form wsparcia w ramach projektu (dokument do pobrania)

Informacje o kursach realizowanych w ramach projektu( POWRÓT )

Nowy projekt edukacyjny( POWRÓT )

Projekt edukacyjny 9.3.4

( POWRÓT )

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym PoznaniaProjekty edukacyjne realizowane w naszej szkole

Agro-Show 2013
Wręczenie certyfikatów uczestnikom projektów związanych z OZE
Praktyczna wiedza z zakresu Energetyki Odnawialnej
Praktyka zawodowa uczniów III TR w Szczytnie
Praktyka zawodowa uczniów IV TR w Ludomach
Praktyka zawodowa uczniów III TR w Parkowie
Wycieczka "Grupy energetycznej" na Targi POLEKO 2011
Praktyka zawodowa uczniów IV TR w Łaszczewcu
Praktyka zawodowa uczniów III ME w firmie Raitech z Obornik
Praktyka zawodowa uczniów IV TR w Hucie
Warsztaty specjalistyczne z przedmiotów zawodowych dla ZSZ
Praktyka zawodowa uczniów III TR w Gorzewku
Zajęcia praktyczne w firmie John Deere w Jelonku
Praktyka Pierwotnej Grupy Energetycznej w Koszalinie
Wycieczka Pierwotnej Grupy Energetycznej do Poznania na wystawę POLEKO
Wycieczka Pierwotnej Grupy Energetycznej do Poznania i Strzeszyna
Zajęcia praktyczne w firmie handlowej Raitech w Obornikach


Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
 Szczegółowe informacje o projekcie  (do pobrania)

( POWRÓT )

Agro–Show 2013

W piątek 20 września 40 – osobowa grupa młodzieży szkolnej z Objezierza uczestniczyła w wystawie sprzętu rolniczego AGRO – SHOW 2013.
Jest to jedna z największych ekspozycji w Europie. Oprócz indywidualnego zwiedzania i samokształcenia uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach oraz pokazach rolniczych, podczas których wystawcy prezentowali swoje maszyny w praktycznym działaniu. Wśród organizatorów programu dla szkół rolniczych wyróżniał się Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa - top agrar Polska i Spółka Agro – Rami dysponująca sprzętem firmy Case, Kverneland i Weidemann. W tym roku w prezentacjach szczególnie dużo uwagi poświęcono satelitarnym sposobom naprowadzania ciągników i maszyn samobieżnych po polu. Dobra pogoda i koncerty artystyczne na wolnym powietrzu uatrakcyjniły pobyt. Młodzież obdarowana pomocami dydaktycznymi i różnymi gadżetami wróciła szczęśliwie do domu. Przeznaczenie dnia nauki na zwiedzanie wystawy jest uzasadnione, gdyż, prezentowany tam sprzęt nie tak szybko trafi do polskiej szkoły.

Jan Napierała

Dokumenty do pobrania:
       

( POWRÓT )

Wręczenie certyfikatów uczestnikom projektów związanych z OZE

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu – kuźnią kadr z zakresu OZE

Kiedy cztery lata temu grupa czterech nauczycieli naszej szkoły Panowie: Adam Czechowski, Krzysztof Filipowiak, Jan Napierała i Roman Ostrowski, rozpoczynała doskonalenie z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w SITR Koszalin, nikt nie przewidywał takiego rozwoju sytuacji jaki ta decyzja wywołała.
Nasz aktywność w trakcie doskonalenia nauczycieli w Koszalinie a następnie w czasie Studiów Podyplomowych z zakresu OZE na Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania z Warszawy spowodowała, że kiedy SITR Koszalin poszukiwał szkoły będącej w stanie przeprowadzić zajęcia z tzw. „Pierwotną Grupą Energetyczną”, czyli z grupą wybranych 15 uczniów z klas rolniczych i jednocześnie napisać program autorski do tych zajęć –wybór padł na Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. W ramach projektu, współfinansowanego z pieniędzy unijnych, pod tytułem:
„Praktyczny program z zakresu OZE, innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”
szkoliliśmy przyszłych techników rolników w trakcie zajęć teoretycznych, z wykorzystaniem zestawów laboratoryjnych dostarczonych przez koordynatora projektu i w czasie wyjazdów studyjnych do miejsc stosujących technologię oparte na OZE. Jednocześnie pisaliśmy program specjalizacji „Odnawialne Źródła Energii” dla techników rolników i techników mechanizacji rolnictwa.
Pierwotna Grupa Energetyczna zakończyła zajęcia w czerwcu 2011 roku, ale dopiero w tym roku jej członkowie otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Wspaniałą do tego okazją była uroczystość pożegnania maturzystów w dniu 26 kwietnia 2013 roku. Wtedy to 10 absolwentów odebrało certyfikat z rąk dyrektora Romana Ostrowskiego, natomiast dwie uczennice, członkini wymienionej grupy, uczęszczające do klasy III TR ten sam dokument na apelu szkolnym w dniu 30 kwietnia.Następnym etapem naszej szkolnej „przygody” z OZE w ramach tego samego projektu, była praca kolejnej grupy energetycznej złożonej z 15 uczniów klas rolniczych, której zadaniem było testowanie, wcześniej opracowanego programu do realizacji zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywały się w okresie od września 2011 do końca lutego 2013 roku. Warto dodać że takich grup roboczych było w całej Polsce 18. Owa druga grupa energetyczna oprócz zajęć teoretycznych, ćwiczeń i wycieczek, założyła poletko doświadczalne z roślinami energetycznymi – dzięki czemu w praktyce mogliśmy obserwować przyrosty biomasy doskonale nadającej się do celów energetycznych. Wyżej wymieniony program nauczania ,który powstał w ramach innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu uzyskał wysoką ocenę ekspertów, a w kwietniu przeszedł pozytywnie walidację w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Obecnie jest w ostatniej fazie upowszechniania w skali całego kraju.
Okazją do wręczenia certyfikatów uczniom z grupy energetycznej był wspomniany apel w dniu 30 kwietnia.

Bardzo dobre zaplecze, dobrze przygotowana kadra nauczycieli i aktywność dyrektora Romana Ostrowskiego spowodowała, że we wrześniu 2012 roku rozpoczęliśmy kolejny projekt z zakresu OZE pod tytułem:
„Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE”
przygotowany przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią w Poznaniu i Partnera DC Edukacja z Gdańska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy również podkreślić , że udział naszej szkoły w tym projekcie możliwy był dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego, którym od września 2012r jest Gmina Oborniki. Łączna wartość wyposażenia dydaktycznego, wraz z kamerą termowizyjną, przekazanego szkole przekroczyła kwotę 30.000,00zł.
W ramach tego projektu dwóch nauczycieli, Panowie Jan Napierała i Krzysztof Filipowiak, wcześniej przygotowani w ramach kilkudziesięciu godzin zajęć, szczególnie pod kątem obsługi bardzo rozbudowanych zestawów laboratoryjnych, przeprowadziło 52 godziny zajęć z grupą 12 uczniów (7 dziewcząt i 5 chłopców) wybranych z klas pierwszych Technikum Rolniczego, Technikum Hotelarstwa i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Zakończenie zajęć w ramach tego projektu nastąpiło na uroczystej konferencji w dniu 23 kwietnia 2013 roku, w której uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczyciele prowadzący zajęcia.
Wręczenia certyfikatów dla uczestników zajęć, dokonał dyrektor Roman Ostrowski w obecności całej społeczności szkoły, na uroczystym apelu w dniu 30 kwietnia 2013 r.Krzysztof Filipowiak

Zdjęcia z wręczenia certyfikatów

( POWRÓT )

Praktyczna wiedza z zakresu Energetyki Odnawialnej

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza Objezierzu realizowany jest kolejny projekt o tematyce OZE.
Projekt po nazwą:
,,Odnawialne źródła energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej technologie OZE”
realizowany jest w partnerstwie przez DC Edukacja Sp. z o.o. oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Szkoła otrzymała kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne przygotowujące do wprowadzenia nowego kierunku nauczania.
        • Szkoła została wyposażona w mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną wraz z oprogramowaniem
        • Nauczyciele Krzysztof Filipowiak oraz Jan Napierała zostali przeszkoleni z tematyki OZE oraz przygotowani do prowadzenia zajęć metodą projektową
        • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z tematyki OZE oraz odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze

W poniedziałek 14 stycznia grupa uczniów wraz z nauczycielami wzięła udział w ciekawych zajęciach praktycznych zorganizowanych w ramach realizowanych projektów, na terenie Elektrowni Wodnej na rzece Wełnie w Obornikach. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem elektrowni zarówno w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym. W pełni automatyczne sterowanie pracą dwóch zainstalowanych turbin oraz szereg bardzo nowoczesnych rozwiązań a także całkowicie zdalna obsługa, zrobiło na uczestnikach projektu ogromne wrażenie.Roman Ostrowski
dyrektor szkoły

Zdjęcia z zajęć w elektrowni wodnej w Obornikach

( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów III TR w Szczytnie

14 stycznia 2012r. spotkaliśmy sie w gospodarstwie rolnym państwa Lipków w Szczytnie (rodzina Kacpra Brzozowskiego - uczestnika projektu), aby omówić zasady przygotowania kurnika pod kolejny rzut brojlerów. Wspomniany kurnik jest jednym z trzech w Polsce pod względem rozwiazań technichnych: ogrzewanie podłogowe wodne, chłodnice wodne z systemem wentylatorów dla utrzymania w lecie odpowiedniej temperatury i całkowicie zautomatyzowany system zadawania pasz i pojenia oraz utrzymywania mikroklimatu wewnątrz budynku. Kurczęta umieszcza się na centymetrowej warstwie wyjałowionych trocin.

Filmy obrazujące przygotowanie kurnika pod kolejny rzut zwierząt

     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów IV TR w Ludomach

10 grudnia spotkaliśmy sie w gospodarstwie rolnym państwa Foedke w Ludomach aby omówić zasady codziennej obsługi ciągnika rolniczego zgodnie z instrukcją obsługi. Rozmawialiśmy też o przeglądzie okresowym ciągnika FENDT 312. Kolejny temat dotyczył usuwania prostych usterek i nieprawidłowości w warunkach podręcznego warsztatu istniejącego w typowym indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Filmy przedstawiają czynności związane z przeglądami ciągników rolniczych

     
     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów III TR w Parkowie

3 grudnia spotkaliśmy sie w gospodarstwie rolnym państwa Brzozowskich w Parkowie aby omówić zasady postępowania z końmi. Poznaliśmy sposoby dbania o dobrostan tych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kopyta i wybieganie. Zwiedziliśmy niewielką stajnię i magazyn pasz - kto wie czy przy galopujących cenach oleju napędowego nie wrócimy do tradycyjnego środka energetycznego w rolnictwie? Oczywiście to jedynie żart ale jak niedległy od rzeczywistości.

Filmy obrazujące higienę kopyt, uzębienie dwuletnich koni i lonżowanie

     
     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Wycieczka "Grupy energetycznej" na Targi POLEKO 2011

Uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pod tytułem:

,,Praktyczny program z zakresu odnawialnych źródeł energii – Innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”
uczestniczyli w dniu 24 listopada w Targach POLEKO w Poznaniu. Ekspozycja tegorocznych targów zgromadziła 700 najlepszych polskich producentów i dystrybutorów a także zagranicznych liderów z 19 krajów, którzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania z zakresu urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska.
Tegoroczny wyjazd uczniowskiej GRUPY ENERGETYCZNEJ wsparła finansowo firma WINDPOWER – POLSKA Sp.z o.o. zajmująca się inwestycjami w zakresie energetyki wiatrowej. Prezes firmy Pan Andreas Jesse zadeklarował również dalszą współpracę z naszą szkołą w zakresie wspomagania inicjatyw związanych z edukacją w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych.

     

Roman Ostrowski
dyrektor szkoły

Galeria zdjęć z wystawy POLEKO
( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów IV TR w Łaszczewcu

19 listopada spotkaliśmy sie w gospodarstwie rolnym państwa Grażyny i Jarosława Foedke w Łaszczewcu aby omówić zasady przygotowania kombajnu do przechowywania w okresie sezonu zimowego. Arkadiusz Foedke, jako gospodarz omówił niezbędne czynności a następnie członkowie grupy zajęciowej w ramach ćwiczeń wykonali niezbędne zabiegi. Zajęcia zakończyliśmy omówieniem wykonanych zadań i wyciągnięciem niezbędnych wniosków. Jak zazwyczaj bywa pomoc Pana Jarosława Foedke, absolwenta techniku rolniczego naszej szkoły, okazała się niezbędna tak w trakcie ćwiczeń jak i w czasie podsumowania.

Przygotowanie kombajnu do przechowywania w okresie zimowym

     

Naprawa przenośnika pochyłego w kombajnie i przegląd filtrów powietrza

     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów III ME w firmie Raitech z Obornik

W dniu 15 listopada spotkaliśmy sie w firmir Raitech w Obornikach, aby zrealizować kolejny temat z zakresu praktyk zawodowych uczniów szkoły zawodowej. Celem zajęć było poznanie oferty, budowy i regulacji pojazdów i maszyn rolniczych, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Informacja o pojazdach i maszynach rolniczych


Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów IV TR w Hucie

W dniu 1 października spotkaliśmy sie w gospodarstwie Państwa Grabianowskich w Hucie, aby zrealizować kolejny temat z zakresu praktyk zawodowych uczniów technikum rolniczego. Celem zajęć było podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Próba kręcona siewnika

Agregatowanie siewnika z ciągnikiem

Siew zboża


Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Warsztaty specjalistyczne z przedmiotów zawodowych dla zasadniczej szkoły zawodowej

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młoddzieży z ukierunkowniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz lepsze przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Adam Czechowski
nauczyciel prowadzący

( POWRÓT )

Praktyka zawodowa uczniów III TR w Gorzewku

W dniu 17 września 2011 roku grupa uczniów realizujących zajęcia praktyczne w ramach projektu „Dziś nauka - jutro lepsza praca” wyjechała do Gorzewka koło Ryczywołu do gospodarstwa rolnego Państwa Wendlandów aby praktycznie poznać proces technologiczny zbioru, transportu i zakiszania kukurydzy dla bydła. Niestety firma usługowa z sieczkarnią polową skosiła kukurydzę w piątek, dlatego skupiliśmy się na formowaniu i ugniataniu pryzmy z sieczką kukurydzianą i następnie pokryciu pryzmy folią, aby stworzyć warunki beztlenowe dla procesu zakiszania. Mamy nadzieję że nasza działalność zakończy się sukcesem, o czym przekonamy się za około pięć tygodni.

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

Galeria zdjęć z praktyki zawodowej w Gorzewku
( POWRÓT )

Zajęcia praktyczne w firmie John Deere w Jelonku

W dniu 18 lutego 2011 roku grupa uczniów realizujących zajęcia praktyczne w ramach projektu „Dziś nauka - jutro lepsza praca” wyjechała do Suchego Lasu- Jelonka do firmy John Deere Polska aby poznać kolejne najnowsze rozwiązania stosowane w maszynach i pojazdach rolniczych. Dzięki szczegółowemu uzgodnieniu zakresu zajęć uczniowie zapoznali się z ofertą handlową firmy i danymi technicznymi wybranych ciągników rolniczych. Następnie praktycznie poznawali ciągniki zajmując miejsce w kabinie wyposażonej w niezwykłe zestawy urządzeń bardziej przypominających komputer niż tradycyjne przyrządy sterownicze znane z tradycyjnych kabin ciągników. To ważne doświadczenie, bowiem wielu z praktykantów już teraz jest zainteresowanych nowymi ciągnikami dla własnych gospodarstw rolnych. Kolejny element praktyki to poznanie czynności przeglądu zerowego ciągnika przygotowanego dla klienta i zasad działania wyjątkowo rozbudowanego serwisu stacjonarnego i mobilnego. W marcu będziemy kontynuować zajęcia skupiając się na maszynach rolniczych firmy Kuhn.

     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

Galeria zdjęć z zajęć praktycznych
( POWRÓT )

Praktyka Pierwotnej Grupy Energetycznej w Koszalinie

Sprawozdanie z praktyki w ramach projektu :    „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

W dniach 9 – 11 grudnia 2010 odbyła się praktyka 16 uczniów zrzeszonych w dwóch grupach energetycznych wraz z czterema opiekunami na Wybrzeże w ramach praktycznego programu z zakresu OZE. Wspomniane grupy energetyczne odbywają w tym temacie dodatkowe zajęcia szkolne. Celem wyjazdu (podobnie jak wcześniej do Poznania i Strzeszyna ) było zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami i inwestycjami technicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zwiedzono m.in. PGK – Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, gdzie składowane są odpady z Koszalina i okolic. Odpady podlegają segregacji na papier, plastik, metale, które następnie przekazywane są do zakładu utylizacji i recyklingu. Natomiast odpady pochodzenia organicznego podlegają kompostowaniu. Pod nimi na głębokości 12 m wykonane są odwierty, które powstałym ( w wyniku beztlenowej fermentacji kompostu ) biogazem, zasilają agregat kogeneracyjny, wytwarzający energię elektryczną o mocy 85 kW oraz ciepło pokrywające zapotrzebowanie zakładu.
Następnie zapoznano się z Biogazownią w Świelinie. Jest ona szóstym tego typu obiektem firmy „Poldanor S.A.” w Polsce. Surowcem energetycznym do produkcji biogazu i energii elektrycznej są odchody zwierzęce z pobliskich budynków inwentarskich oraz kiszonka z kukurydzy i tłuszcz rzepakowy.
Biogazownia wytwarza rocznie:
                                            2 500 000 m3 biogazu
                                            5 200 000 kWh energii elektrycznej
                                            5 700 000 kWh energii cieplnej
Szczegóły praktyki zawierają notatki uczniów.
Bazą noclegowo – żywieniową był Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Mielnie – Unieściu.
Dodatkową atrakcją wyjazdu był spacer wzdłuż zaśnieżonej plaży Bałtyku.

     

Jan Napierała
nauczyciel prowadzący

Galeria zdjęć z praktyki w Koszalinie i okolicach
( POWRÓT )

Wycieczka Pierwotnej Grupy Energetycznej do Poznania na wystawę POLEKO

Dnia 23 listopada 2010r. w ramach projektu ,,Praktyczny program z zakresu odnawialnych źródeł energii – Innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych” Pierwotna Grupa Energetyczna, zwiedzała na Międzynarodowych Tragach Poznańskich wystawę POLEKO. Pierwsze kroki w czasie zwiedzania wystawy skierowaliśmy do stoiska 70 gdzie miała swoją ekspozycję Spółka EKSPERT – SITR z Koszalina Lider naszego projektu. Zostaliśmy uraczeni słodkościami, sokami i kawą ale najważniejsze były rozmowy o realizacji programu projektu i najbliższych planach.
Po spotkaniu przy stoisku 70 ruszyliśmy na zwiedzanie dalszych stoisk i pawilonów. Zadaniem dla wszystkich uczestników wyjazdu do Poznania, było zdobywanie materiałów niezbędnych do pracy nad zadaniami projektu i wyszukiwanie wystawców proponujących panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Jednym z produktów projektu mają być zestawy edukacyjne przedstawiające działanie i wykorzystanie w/w urządzeń w ramach odnawialnych źródeł energii. Wymiernym efektem naszej "pracy" było nawiązanie kontaktów z kilkoma firmami – teraz będziemy oczekiwali wiadomości e-mail z konkretnymi propozycjami technicznymi i cenowymi.

     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

Galeria zdjęć z pobytu na POLEKO
( POWRÓT )

Wycieczka Pierwotnej Grupy Energetycznej do Poznania i Strzeszyna

W dniu 15.11.2010 odbyła się wycieczka szkoleniowa młodzieży zrzeszonej w dwóch Grupach Energetycznych liczących wraz z opiekunami 20 osób. W pierwszej części wysłuchano wykładu w Katedrze Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na temat ogrzewania pomieszczeń przy użyciu pomp cieplnych, po czym zapoznano się z zespołem urządzeń stanowiących instalację pomp cieplnych dla tego budynku i dobudowanej na nim szklarni. Następnym etapem wycieczki była wizyta w Instytucie Technologiczno - Przyrodniczym ( dawniej: Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa) w Strzeszynie, gdzie wysłuchano wykładu pani mgr inż. Renaty Myczko na temat zasad funkcjonowania biogazowni oraz dr inż. Wojciecha Golimowskiego na temat biopaliw. Po wykładach młodzież została oprowadzona po terenie zakładu i zapoznana z następującymi obiektami:

 1. Laboratorium paliw z urządzeniami do pomiaru m.in:
  • Lepkości oleju napędowego
  • Liczby cetanowej określającej skłonność paliwa do samozapłonu
  • Temperatury blokady filtrów
  • Zawartości wody w paliwie
  • Wartości opałowej
 2. Ciągnik John Deere zasilany estryfikowanym olejem rzepakowym oraz C-360 zasilany biogazem.
 3. Olejarnia do wytłaczania i czyszczenia oleju rzepakowego.
 4. Budynek inwentarski ogrzewany w zimie i chłodzony latem przy wykorzystaniu złóż geotermalnych.
 5. Mini-wytwórnia biogazu, naśladująca pracę stosowanych w rolnictwie biogazowni.
 6. Laboratorium badające jakość substratów oraz przebieg procesów występujących w biogazowni z możliwością ich optymalizacji.
Niniejszym poczyniono pierwsze kroki w sprawie nawiązania współpracy z tymi instytucjami, która może mieć istotne znaczenie przy wypracowaniu modelu nowej specjalizacji zawodowej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

     

Jan Napierała
nauczyciel koordynator

Galeria zdjęć z wycieczki dydaktycznej
( POWRÓT )

Zajęcia praktyczne w firmie handlowej Raitech w Obornikach

Dnia 12 listopada 2010r. w ramach projektu „Dziś Nauka Jutro Lepsza Praca” uczniowie klasy III Szkoły Zasadniczej realizowali zajęcia praktyczne w firmie Raitech Oborniki. Celem zajęć dla pięcioosobowej grupy było poznanie nowości techniki rolniczej w ofercie dilera handlującego maszynami i kombajnami rolniczymi, oraz analiza możliwości eksploatacyjnych wybranego agregatu rolniczego. Handlowiec firmy Pan Wojciech Mantaj, szczegółowo przedstawił ofertę Raitechu i wyposażył uczniów w komplet katalogów ze szczegółowymi danymi oferowanych maszyn i kombajnów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji technicznych, ale równie chętnie wypytywali o ceny poszczególnych maszyn, jako potencjalni użytkownicy tych urządzeń. Następnie przeszliśmy na plac handlowy z ekspozycją całej oferty handlowej, gdzie poznawaliśmy zasady regulacji i przygotowania maszyn do pracy. Już teraz zaplanowaliśmy kolejne spotkanie w Raitechu w sezonie wiosennym w ramach przygotowania do kursu kombajnistów – w celu zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych.

     

Krzysztof Filipowiak
nauczyciel prowadzący

Galeria zdjęć z zajęć w firmir Raitech
( POWRÓT )

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE
w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
od roku szkolnego 2008/2009 do roku szkolnego 2012/2013

1. ,,Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”

PROJEKT SYSTEMOWY
Priorytet IX.
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. do 31.07.2012 r.
W projekcie bierze udział 28 uczniów drugiej klasy gimnazjum a głównym jego celem jest:
1. podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających:
- wykorzystania wiedzy w praktyce,
- twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych,
- redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych,
2. zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi;
3. zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym;

W ramach projektu nauczyciele języka polskiego , matematyki ,fizyki i chemii odbyli 150 godzinne szkolenie a szkoła otrzyma wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i tablicy interaktywnej

2. ,,Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”


Konkurs ogłoszono w ramach Działania 3.3 POKL,
Poddziałania 3.3.4 „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości

Projekt „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie to ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów Projekt realizowany jest w 73 gimnazjach na terenie całego kraju.
Okres realizacji projektu od 1.12.2008 do 30.11.2011
W ramach projektu organizowane są następujące działania:
- realizacja zajęć w oparciu o przygotowane programy i materiały
- organizacja konkursów naukowych dla uczniów biorących udział w -projekcie z atrakcyjnymi nagrodami
- organizacja wycieczek oraz obozów naukowych dla uczestników projektu po zakończeniu każdego roku szkolnego
- organizacja atrakcyjnych wykładów pokazowych przy współpracy z Politechniką Poznańską Projekt przewiduje realizację zajęć z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, które mają pomóc zdolnym uczniom poszerzyć wiedzę i być swego rodzaju uzupełnieniem tradycyjnego programu nauczania. Projekt przewiduje również konkursy z nagrodami oraz 48 wykładów pokazowych, które przeprowadzone zostaną w ramach tzw. „Omnibusa Doświadczeń” przez pracowników Wydziału Fizyki Technicznej z Politechniki Poznańskiej. Ponadto uzupełnieniem i uatrakcyjnieniem programu nauczania będą organizowane w czasie wakacji 10-ciodniowe obozy naukowe (kontynuacja fascynacji nauką oraz kurs językowy), które będą nagrodą po pierwszym roku nauki dla uczniów aktywnie biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Projekt przewiduje również organizację 5-dniowej wycieczki zagranicznej po drugim roku nauki (Drezno i Berlin), w ramach której uczniowie odwiedzą miejsca związane z tematyką projektu – muzea, ośrodki nauki np. obserwatorium astronomiczne czy ogród botaniczny. O innowacyjności projektu świadczą nowe metody przekazywania wiedzy, które przełamią brak zainteresowania uczniów fizyką, chemią, matematyką i nauczą praktycznego podejścia do nauk ścisłych. Zajęcia z uczniami mają formę „żywych” demonstracji interaktywnych, ukierunkowanych na naukę poprzez zabawę. Zamiast klasycznego przekazu werbalnego, na zajęciach nacisk jest kładziony na formę pokazową i tzw. „burzę mózgów W projekcie bierze udział 10 uzdolnionych uczniów gimnazjum z klas I-III

3. „Dziś nauka - jutro lepsza praca”

Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Okres realizacji projektu od 6.09.2010 do 29.06.2012

Projekt realizowany jest w 4 szkołach Powiatu Obornickiego realizujących kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest między innymi:
- zwiększenie wskaźnika zdawalności egzaminów zewnętrznych
- podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w językach obcych
- podniesienie kompetencji z matematyki , biologii i przedsiębiorczości
- udział w warsztatach organizowanych przez pedagoga
- organizowanie spotkań z pracodawcami
- organizowanie dodatkowych zajęć w zakresie kształcenia zawodowego

Strona internetowa projektu

e-mail Lidera Projektu

4. ,,Praktyczny program z zakresu odnawialnych źródeł energii – Innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

Priorytet III : Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5. - Projekty innowacyjne


Okres realizacji projektu od 1.07 .2010 do 30.06.2013

Projekt innowacyjny którego współautorem jest jeden z nauczycieli z Objezierza a realizowany w ramach konkursu 4POKL/2009 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w grudniu 2009r. Projekt został wysoko oceniony i znalazł się na wysokim miejscu ministerialnej listy rankingowej. Liderem projektu którego tytuł brzmi: „Praktyczny program z zakresu odnawialnych źródeł energii – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych” jest Ekspert –SITR w Koszalinie, Projekt realizowany będzie w okresie trzech lat przez 20 wybranych szkół z pięciu województw : Zachodniopomorskiego , Pomorskiego , Wielkopolskiego , Kujawsko-pomorskiego i Dolnośląskiego. Do realizacji pierwszego etapu projektu w roku szkolnym 2010/11 wybrana została tylko jedna szkoła a jest nią Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. Zadaniem pierwszej ,,Grupy energetycznej’' składającej się z 15 uczniów i 2 nauczycieli będzie opracowanie programu nauczania i modeli praktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedmiotu specjalizującego w zawodzie technik rolnik. Następnie program ten będzie testowany i wdrażany przez nauczycieli i uczniów z 20 szkół .Realizacja pierwszego etapu projektu ,który idealnie wpisuje się w najnowszą strategię rozwoju szkoły , to wielkie wyzwanie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Objezierzu .Projekt przewiduje wyposażenie szkoły w obudowę dydaktyczną oraz modele praktyczne i tablice edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii.

( POWRÓT )