Strona główna

Jubileusze szkoły

Losy absolwentów naszej szkoły

DRODZY ABSOLWENCI!
W trosce o dobro kolejnych pokoleń młodzieży opuszczającej mury naszej szkoły Dyrekcja i Grono Pedagogiczne pragną ustawicznie podnosić jakość swojej pracy. Poniższa ankieta pomoże nam poznać i przeanalizować związki, jakie zachodzą między treściami programowymi, procesem nauczania, efektami kształcenia a przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów. W tym celu prosimy o udzielenie nam kilku informacji, które staną się pomocne w formułowaniu wniosków do dalszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.


   ankieta do wypełnienia komputerowego i przesłania na wskazany adres e-mailowy
   ankieta do wypełnienia tradycyjnego i przesłania na adres pocztowy szkoły

Losy absolwentów

Drodzy Absolwenci!
Mamy do Was gorącą prośbę – przedstawcie nam swoje dzieje, pozostawcie po sobie ślad i coś dla innych, coś co będzie zachętą dla naszych obecnych uczniów. Niech Wasze dzieje staną się motywacją do nauki i nadzieją na przyszłość.
Losy absolwentów są wizytówką naszej szkoły. Z przyjemnością zbierzemy informację o Was, Waszych osiągnięciach i dziejach, jeśli tylko zechcecie.Zdjęcia również byłyby mile widziane. Utworzyliśmy dla Was specjalny adres e-mail: absolwenci.objezierze@wp.pl

Liczymy na waszą aktywność.

Dyrekcja
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza
w ObjezierzuZdjęcia i film z Jubileuszu 50-lecia
Osoby zainteresoawane zakupem płyty z Jubileuszu proszone są o kontakt telefoniczny 693 405 236

Jubileusz 50-lecie istnienie szkoły połączony z III Zjazdem Absolwentów.

Zdjęcia z Jubileuszu

Monografia szkoły z okazji 50-lecia (do pobrania)


                                          
                                           Podobnie jak pięć lat temu spotkaliśmy się na uroczystości 45-lecia szkoły i na drugim ogólnym zjeździe absolwentów. Na spotkanie przybyło 210 absolwentów i wielu znakomitych gości władz rządowych i samorządowych oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.
Jak pięć lat temu nie zabrakło delegacji z zaprzyjaźnionej szkoły w Lüchow w Niemczech.
Podobnie jak pięć lat temu, uroczystość zakończył bal absolwentów trwający do białego upalnego rana.

(Foto: Szymon Solarski)

Krzysztof Filipowiak

   
    W 1963 roku powołano pełną szkołę średnią, tj. 4letnie Państwowe Technikum Rolnicze, a rok później 3-letnie Technikum Rolnicze dla absolwentów zasadniczych szkół rolniczych. Powołanie pierwszej szkoły średniej poprzedziło istnienie różnych form kształcenia.
    Jubileusz 40-lecia szkoły był okazją do zorganizowania pierwszego zjazdu absolwentów w dniu 7 czerwca 2003 roku.
Do macierzystej szkoły przybyli absolwenci z wszystkich roczników, razem około 400 osób. Wspaniałą uroczystość zaszczyciły też władze rządowe i samorządowe różnych szczebli. oraz parlamentarzyści wielkopolscy.
    Z racji szerokiej współpracy zagranicznej szkoły na uroczystości jubileuszu gościliśmy też delegacje z zaprzyjaźnionej szkoły w Lüchow z Niemiec i szkoły w Sours we Francji.
    Część oficjalną zakończył wspólny obiad w parku szkolnym, po którym rozpoczął się Bal Absolwentów trwający do "białego rana"

.

Msza święta